Aikuis- ja terveysliikunta

ESLU on aikuisliikunnan alueellinen asiantuntija, joka tukee liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia edistäviä käytäntöjä arjessa. ESLU tarjoaa koulutusta, verkostotapaamisia, tukea sekä tietoa aikuisten kunto ja terveysliikunnan kehittämisestä urheiluseuroille, aikuisliikkujille, kunnille sekä työyhteisöille. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille ja terveydelle, vahvistaa paikallistoimijoiden osaamista sekä edesauttaa liikkumista urheiluseuroissa, työpaikoilla ja kunnissa. Terveyttä edistävää liikuntaa kehitetään tekemällä tiivistä yhteistyötä Kunnossa kaiken ikää -ohjelman (KKI) ja muiden yhteistyötahojen kanssa.