Koulutukset

ESLU järjestää aikuisliikunnan koulutuksia avoimina, tilauksesta sekä räätälöityinä. Koulutukset ovat suunnattu terveysliikunnan asiantuntemusta kaipaaville työyhteisöille sekä liikuntaolosuhteiden ja -palveluiden päättäjille. Koulutusta tarjotaan myös aikuisliikunnan ohjaajille ja valmentajille, terveyttä ja hyvinvointia edistäville toimijoille sekä yhteistyötahoille.

Peruskoulutukset

Peruskoulutuksista löytyvän koulutustarjonnan tavoitteena on tarjota aloitteleville aikuisliikunnan ohjaajille ja muille liikunnasta kiinnostuneille perustietoa kunto- ja terveysliikunnasta. Moni meistä on kiinnostunut huolehtimaan terveydestä ja riittävästä liikunnasta. Harvalla on kuitenkaan riittävästi tietotaitoa kunto- ja terveysliikunnasta sekä sen vaikutuksista hyvinvointiin. Koulutukset tarjoavat keinoja oman tietotaidon lisäämiseen helposti ymmärrettävässä muodossa.
 

Teemakoulutukset

Peruskoulutustarjontaa täydennetään erilaisilla virike- ja teemakoulutuksilla, joiden tavoitteena on tarjota uusia ajatuksia ja keinoja liikkumiseen sekä fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. Teemakoulutuksissa valittuun aiheeseen pureudutaan perusteita syvemmin alan ammattilaisten johdolla. Lisäksi teemakoulutuksia tarjotaan yksittäisten ammattiryhmien tarpeiden pohjalta. Tarjolla on muun muassa Liikuntaleikkejä aikuisille -, Juoksu harjoittelun tukena - ja Liikunta osana arkea -koulutusta.
 

Kuntotestaus

Kätevät kenttätestit -koulutuksissa esitellään isommillekin ryhmille helposti toteutettavia ja kustannustehokkaita kuntotestejä viitearvoineen. Koulutuksissa perehdytään toiminta- ja suorituskyvyn mittaamiseen suunniteltuihin testeihin. Testit ovat helposti toistettavia, joka mahdollistaa kehityksen säännöllisen seurannan. Tervetuloa mukaan kuulemaan kuntotestauksesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista liikkujien motivointiin sekä kehityksen seurantaan.
 

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus

Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksista löydät ensimmäisen tason valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK-1) sekä VOK-1 -kokonaisuutta tukevat teemakoulutukset. Valmentaja ja ohjaaja -koulutuksessa osallistujat voivat erikoistua joko lasten ja nuorten liikunnan tai aikuisliikunnan ohjaamiseen. Koulutukset tarjoavat valmentajille ja ohjaajille, seuroille sekä lajiliitoille mahdollisuuden kehittää valmennusosaamistaan alueellisesti lähellä omaa toimintaympäristöään. Lisätietoja valmentaja- ja ohjaajakoulutuksista löydät seuratoiminnan alta.
 

Kaikkia ESLUn koulutuksia saa myös tilauksesta ja tarpeiden mukaan räätälöitynä. Kiinnostuitko? Kysy lisää tilauskoulutuksista!