Opettajille

Opettajille suunnatut koulutukset ovat liikunnan täydennyskoulutusta.Liitutaulu Koulutusten kohderyhmänä ovat pääasiassa ala- ja yläkoulujen opettajat. Koulutuksissa liikuntatehtäviä kokeillaan itse ja liikuntatuokioiden välissä keskustellaan osallistujien kysymyksistä ja mietitään niitä yhdessä. 

Kaikki avoimet koulutukset järjestetään suomeksi. ESLUn koulutuksia järjestetään myös tilauksesta.

ESLUn koulutustarjonta

Liikkuva koulu työpaja – liikunta kouluyhteisön tukena

Työpaja haastaa työyhteisöä tarkastelemaan koulu- ja työpäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön (oppilaat ja työntekijät) hyvinvoinnin kannalta sekä tuo esille keinoja toiminnan kehittämiseksi. Lisätietoja työpajasta löydät täältä

Jonot mataliksi

Koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla. Koulutuksissa keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Lue lisää koulutuskokonaisuudesta täältä.

Toiminnallinen oppiminen (alakoulu 3 - 4 h, yläkoulu 2,5 h)

Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat lapsille oppimisen välineitä. Toiminnallisuutta voi hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa ja auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Liikunnan positiivinen vaikutus koulumenestykseen on havaittu erityisesti matematiikassa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen.

Helposti liikkeelle - käytännön liikuntavinkkejä opettajille (3 h)

Kouluikäisen lapsen tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia päivässä. Lapsi viettää arkipäivinä suuren osan ajastaan koulussa, joten koululla on merkittävä rooli lapsen liikunnallisen elämäntavan tukemisessa. Helposti liikkeelle -koulutus tarjoaa käytännön vinkkejä ja uusia toiminnallisia ideoita koululiikuntaan. Osallistujamateriaali sisältää myös laminoidut liikunnan tehtäväkortit, jotka soveltuvat sellaisenaan käytettäviksi esimerkiksi oppi- ja välitunneilla.

Liikkujaksi - innosta vähän liikkuvat onnistumaan (6 h)

Onko ryhmässäsi vähän liikkuvia, yliaktiivisia, arkoja, innokkaita, kömpelöitä, taidokkaita - siis erilaisia lapsia. Liikkujaksi-koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia lapsia innostetaan liikkeelle ja opetellaan hyödyntämään eriyttämisen, soveltamisen ja jäsentämisen pedagogikkaa liikunnan ohjaamisessa. Liikkujaksi-koulutuksesta saat käytännön apua arkeesi.

Pienten lasten liikunnan koulutukset

Pienten lasten liikuttajille suunnatut koulutukset soveltuvat myös alakouluikäisten lasten liikuttamiseen. Koulutukset ovat käytännönläheisiä teemakoulutuksia  ja ne antavat hyviä vinkkejä opettajille koulupäivän liikunnallistamiseen. Lisätietoja koulutuksista löydät täältä.

Kysy tarjousta: Sari Sivonen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, sari.sivonen(at)eslu.fi,
p. 040 544 7771