1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1)

Valtakunnallisen koulutuskokonaisuuden 1-tason koulutus (VOK-1)

1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK-1) tavoitteena on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta harjoituskertojen laadukkaaseen toteuttamiseen. Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden eri lajeissa ja seuroissa toimivien valmentajien väliseen verkostoitumiseen ja osaamisen jakamiseen. ESLU vastaa alueellaan valtakunnallisesta 1-tason koulutuksesta. Tasojen 2-3 koulutustarjonnasta vastaavat lajiliitot ja urheiluopistot.

VOK-1 pohjautuu kansallisen VOK:in perusteisiin ja sen kokonaislaajuus on 50 tuntia. VOK-1 on kansallisen koulutusjärjestelmän alin perustaso. Lajiliitot määrittelevät oman lajinsa 1-tasoon kuuluvat koulutukset, joten ESLUn järjestämät koulutukset kuuluvat lajista riippuen joko lajin koulutuskokonaisuuteen tai niitä voi käyttää täydennyskoulutuksina. 

ESLU tarjoaa VOK-1:n perusrungoksi 10-12 teemakoulutusta. ESLUn koulutusten tavoitteena on tukea lajiliittojen 1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutusta mahdollisimman täysipainoisesti. Koulutukset soveltuvat kaikkien lajien ohjaajille, valmentajille ja urheilijoille sekä kaikille koulutuksista kiinnostuneille. Voit myös tutustua kaikille lajeille soveltuvaan valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen koulutuspolkuun.

Lisätietoa 1-tason teemakoulutusten sisällöistä löydät täältä.

*     *     *     *     *     *     *

Lasten ja nuorten ohjaajan VOK-1 opinnot

 1. Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3 h)
 2. Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu (3 h)
 3. Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3 h)
 4. Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa (2 h)
 5. Fyysinen harjoittelu (7 h)
 6. Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (3 h)
 7. Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h)
 8. Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa (3 h)
 9. Taitoharjoittelu (3 h)
 10. Tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa (2 h)
 11. Eettinen valmennus (2 h)
 12. Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet harjoittelussa (2 h)

-> Opinnot yhteensä 35 h, lisäksi ennakko- ja oppimistehtävät 15 h (käydään läpi koulutusten yhteydessä)

*     *     *     *     *     *     *

Aikuisten liikuttajan VOK-1 opinnot

 1. Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3 h)
 2. Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu (3 h)
 3. Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3 h)
 4. Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa (2 h)
 5. Fyysinen harjoittelu (7 h)
 6. Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (3 h)
 7. Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h)
 8. Liikunta aikuisen arjessa (5 h)
 9. Vinkkejä liikkumiseen ja ohjaustuokioihin (3 h)
 10. Oma itseä kiinnostavan aiheen valinta (4 h)

-> Opinnot yhteensä 35 h, lisäksi ennakko- ja oppimistehtävät 15 h (käydään läpi koulutusten yhteydessä)

*     *     *     *     *     *     *

Tulevat VOK-superviikonloput ja koulutukset

22.-23.9.2017 VOK-superviikonloppu (I)
22.9. Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3 h)
23.9. Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (3 h)
23.9. Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa (2 h)
23.9. Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h)

7.10.2017 VOK-1: Taitoharjoittelu (3 h)
+ Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3 h)

28.10.2017 VOK-1: Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet (2 h)
+ Tunne- ja vuorovaikutustaidot (2 h)
+ Eettinen harjoittelu (2 h)

17.-18.11.2017 VOK-superviikonloppu (II)
17.11. Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu (3 h)
18.11. Fyysinen harjoittelu (7 h)

9.-10.3.2018 VOK-superviikonloppu (III)
9.3. Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa (3 h)
10.3. Taitoharjoittelu (3 h)
10.3. Tunne- ja vuorovaikutustaidot (2 h)
10.3. Eettinen valmennus (2 h)

Avaamme koulutussivut ja ilmoittautumiset uusilla verkkosivuilla kesäkuun 2017 aikana!

*     *     *     *     *     *     *

VOK-1-koulutusten hinnat

Mikäli osallistut vain osittain viikonlopun koulutuksiin, hinta määräytyy koulutusten lukumäärän ja keston mukaan. Osallistuja voi valita vain yhden teemakoulutuksen, kaikki kolme viikonloppua tai jotain siltä väliltä.

 • Teemakoulutukset: 2h = 35 €, 3h = 45 €, 5h = 65 € ja 7h = 90 €
 • Etäkoulutukset = 20 €
 • Yksi VOK-superviikonloppu = 120 €
 • Kolme VOK-superviikonloppua yhteensä = 330 €

Hintoihin lisätään 3 euron toimistomaksu.

*     *     *     *     *     *     *

Lisätietoja

Nuorisopäällikkö Tarja Nieminen, tarja.nieminen(at)eslu.fi, puh. 0400 894 559 ja koulutusassistentti Isa Laakso, isa.laakso(at)eslu.fi, puh. 040 450 1950.