Lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille

ESLU järjestää lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille useita erilaisia koulutuksia. Kaikki avoimet koulutukset järjestetään suomeksi.

Kaikkia ESLUn koulutuksia saa myös tilauksesta! Koulutuksen voi tilata sellaisenaan tai koulutuksia voidaan räätälöidä ja yhdistää seuran toiveiden mukaisesti.

Lisätietoja koulutuksista ja tarjouspyynnöt:
Nuorisopäällikkö Tarja Nieminen, tarja.nieminen(at)eslu.fi, puh. 040 089 4559.

*     *     *     *     *     *     *

Lasten ja nuorten ohjaajan VOK-1 opinnot

 1. Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3 h)
 2. Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu (3 h)
 3. Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3 h)
 4. Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa (2 h)
 5. Fyysinen harjoittelu (7 h)
 6. Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (3 h)
 7. Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h)
 8. Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa (3 h)
 9. Taitoharjoittelu (3 h)
 10. Tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa (2 h)
 11. Eettinen valmennus (2 h)
 12. Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet harjoittelussa (2 h)

-> Opinnot yhteensä 35 h, lisäksi ennakko- ja oppimistehtävät 15 h (käydään läpi koulutusten yhteydessä)

Lisätietoa ESLUn tarjoamasta VOK-1-koulutuskokonaisuudesta löydät täältä!

*     *     *     *     *     *     *

Muu koulutustarjonta valmentajille ja ohjaajille

Nämä koulutukset sopivat kaikkien lajien valmentajille ja ohjaajille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneilla. Koulutukset tukevat hyvin VOK-1-teemakoulutuksia.

Kinesioteippaus (3 h)

Koulutuksessa käydään läpi kinesioteippauksen periaatteita, käytännön esimerkkejä ja harjoitellaan teippausta käytännössä. Koulutuksessa tutustutaan kinesioteippauksen mahdollisuuksiin urheiluvammojen ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Käytännön esimerkkeinä esim. nilkan/akillesjänteen ja polven kipuihin. Pääosassa ovat kurssilaisten tarpeista nousevat teippausesimerkit.

Lihashuolto-koulutus (3 h tai 6 h)

Lihashuolto tarkoittaa kaikkia niitä urheilijan kannalta aktiivisia ja passiivisia toimenpiteitä, joilla nopeutetaan fyysistä ja psyykkistä palautumista, ennaltaehkäistään urheiluvammoja, saavutetaan paras mahdollinen rentoustila sekä opetetaan mahdollisimman tehokas ja kudoksia säästävä tapa käyttää kehoa. Lihashuolto on tärkeä osa kokonaisvaltaista harjoittelua. Koulutuksen keskeisiä tavoitteita ovat lihashuollon ymmärtäminen osana harjoittelua, oman lajikohtaisen lihastasapainon hahmottaminen sekä kasvuikäisen urheilijan lihashuollon erityispiirteiden ymmärtäminen. Koulutuksesta saa myös eväitä käytännön lihashuoltoharjoitteisiin. Lihashuolto-koulutuksia järjestetään kolmen ja kuuden tunnin mittaisina kokonaisuuksina.

Liikkujaksi - innosta vähän liikkuvat onnistumaan (6 h)

Onko ryhmässäsi vähän liikkuvia, yliaktiivisia, arkoja, innokkaita, kömpelöitä, taidokkaita - siis erilaisia lapsia. Liikkujaksi-koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia lapsia innostetaan liikkeelle ja opetellaan hyödyntämään eriyttämisen, soveltamisen ja jäsentämisen pedagogiikkaa liikunnan ohjaamisessa. Liikkujaksi-koulutuksesta saat käytännön apua arkeesi.

Tervetuloa ohjaajaksi! (3 h)

Tervetuloa ohjaajaksi! on starttikoulutus urheiluseurojen uusille ohjaajille ja valmentajille sekä ohjaajiksi aikoville. Koulutus antaa perustietoa ja -taitoja lasten urheilusta ja lasten kanssa toimimisesta sekä vinkkejä ryhmän hallintaan ja harjoituskerran suunnitteluun. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on innostaa ohjaajia ja valmentajia etenemään koulutuspolulla. Koulutus on suunnattu urheiluseurojen uusille ja aloittaville, pääasiassa 6-11-vuotiaiden lasten ohjaajille ja valmentajille. Koulutus ei sisällä liikuntaosuutta. Jaettava materiaali on saatavilla myös ruotsinkielisenä.

Urheiluteippauksen perusteet (3 h)

Koulutuksessa käydään läpi urheiluteippauksen perusteiden teoriaa sekä käytännön esimerkkejä ja harjoituksia. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan urheiluvammojen välittömään ensiapuun ja ensihoidon periaatteisiin. Käytännön esimerkit ja harjoitteet perusteippauksista keskittyvät nilkan, polven, ranteen ja sormien teippaukseen. Jokaisen valmentajan, huoltajan, vanhemman ja urheilijan olisi hyvä hallita nämä perusteippaukset.

*     *     *     *     *     *     *

Terve Urheilija -koulutuksetTerve Urheilija

Terve Urheilija -ohjelman ensisijaisena tavoitteena on nuorten urheilijoiden ja huippu-urheilijoiden hyvää terveyttä tukevan urheilun ja valmennuksen edistäminen sekä liikuntaturvallisuutta tutkitusti edistävien käytäntöjen vieminen käytännön valmennukseen. Hyvää terveyttä tukevat ja tehokkaat vammoja ehkäisevät toimenpiteet halutaan juurruttaa pysyviksi käytännöiksi lasten ja nuorten urheilijoiden valmennukseen. 

Ohjelman kohderyhmänä ovat lasten, nuorten ja huippu-urheilijoiden valmentajat/ohjaajat sekä urheiluseuroissa liikkuvat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä.

Terve Urheilija -koulutukset toteutetaan yhteistyössä UKK-instituutin / Tampereen urheilulääkäriaseman (TaULA) kanssa. 

Nuoren kasvu ja kehitys (3 h)

Nuori kehittyy monipuolisella ja runsaalla liikkumisella yksilöllinen kehitysvaihe ja herkkyyskauden huomioiden. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat muun muassa iän huomioiminen harjoittelussa, nousujohteisuus harjoittelussa kohti aikuisikää, herkkyyskaudet sekä elinjärjestelmien kehittyminen.

Nuoren urheilijan ravinto (3 h)

Monipuolinen ja riittävä ravinto on urheilijan terveyden ja kehittymisen kannalta yhtä tärkeää kuin oikein suoritettu harjoittelu ja riittävä lepo. Koulutuksessa käsitellään muun muassa hyvän arkiruokailun periaatteita, ateriarytmitystä, nestetasapainoa, välipaloja palautumisen tukena sekä kilpailupäivän ruokailun suunnittelua.

Tytöt ja naiset urheilijoina (3 h) 

Murrosiästä lähtien fyysisten, psyykkisten ja hormonaalisten tekijöiden huomioiminen harjoittelussa edesauttaa tyttöjen ja naisten kokonaisvaltaista kehitystä urheilijana. Koulutuksessa pohditaan, pitäisikö sukupuoliset erot ottaa huomioon harjoittelussa ja käydään läpi muun muassa fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia, jotka tuovat mukanaan haasteita urheiluun tyttöjen kasvaessa naisiksi. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi ravitsemuksen haasteet tyttö- ja naisurheilussa sekä naisurheilijan tyypilliset urheiluvammat.

Tyypilliset urheiluvammat (3 h)

Urheiluvammojen ehkäisyssä on tärkeää tunnistaa lajille tyypilliset erilaiset vammat. Vammojen tunnistamisen kannalta on tärkeää, että tarkastelun kohteena on koko harjoittelukokonaisuus. Näin voidaan selvittää, miten tyypilliset urheiluvammat tapahtuvat ja mitkä tekijät vaikuttavat vammariskiin. Ohjaajalla ja valmentajalla on merkittävä rooli urheiluvammojen ehkäisyssä ja urheilijan terveyden edistämisessä. Tyypilliset urheiluvammat -koulutuksessa käydään läpi lasten ja nuorten yleisimpiä urheiluvammoja ja niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan vammojen ennaltaehkäisyyn ja ensiapuun.