Terveydenhuollon ammattilaisille

ESLUn terveyden edistämistyön tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen Etelä-Suomessa liikunnan keinoin. Kohderyhmänä on ensisijaisesti liikunnallisesti passiivi työikäinen väestö. Toimenpiteiden keskiössä on liikkumattomuuden vähentäminen.

Aikuisliikunnan toimiala on aktiivisessa vuorovaikutuksessa alueensa hyvinvointivaikuttajien ja -toimijoiden kanssa erityisesti julkisella- ja kolmannella sektorilla. Yhteistyötä tehdään kuntien liikunta- ja terveystoimien sekä paikallisten liikuntapalveluiden tuottajien ja toimijoiden kanssa. Käytännön yhteistyötä on tehty muun muassa liikuntaneuvonnan kehittämiseksi ja markkinoimiseksi.

Olemme mukana Liikkujan Apteekki -toimintamallissa yhdessä Etelä-Suomen apteekkariyhdistyksen ja sen jäsenapteekkien henkilökunnan kanssa.

ESLUn tavoitteena on luoda ja kehittää alueensa kunnissa liikunnan palveluketju -toimintamallia. Palveluketjun keskiössä ovat:

  • terveys- ja liikuntatoimen keskinäinen vuorovaikutus,
  • liikuntaneuvontaprosessi ja
  • paikallistoimijoiden liikuntatarjonta ja siitä tiedottaminen.

ESLU toimii kehitysprosesseissa ulkopuolisena konsulttina, kouluttajana ja/tai koko kehitysprosessin vetäjänä.

ESLUn kunto- ja terveysliikuntatyön perustana ovat UKK-instituutin terveysliikunnan suositukset ja Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin yhteistyötahoineen laatimat Käypä hoito -suositukset liikunnan osalta.

Tärkeä tuki ESLUn terveydenedistämistyölle on myös Kunnossa kaiken ikää -ohjelma.

Lisätietoja: Merja Palkama, kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä, merja.palkama(at)eslu.fi,
puh. 040 595 4195