Lasten liike -iltapäivät

Suomessa tehdään ansiokasta työtä lasten liikunnallisten kerhotoiminnan kehittämiseksi. Tästä huolimatta kerhotoiminta ei kuitenkaan ole riittävällä tasolla. Yli 70 % alakoululaisista jää koulupäivän yhteydessä järjestettävien liikunnallisten iltapäiväkerhojen ulkopuolelle.

Lasten liike -kokonaisuuden tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuus osallistua liikunnalliseen iltapäiväkerhoon tai harrastustoimintaan. Iltapäivätoiminnalla voidaan helpottaa perheiden arkea ja vähentää yksinäisiä iltapäiviä – liikunta on loistava väline yhteisöllisyyden ja aktiivisen elämäntavan vahvistamiseen.


Lasten Liike iltapäivät tiivistettynä

  • Alakouluikäisten lasten liikunnallinen iltapäivä
  • Arvoina matalan kynnyksen toiminta ja monipuolisuus
  • Tuetaan olemassa olevaa toimintaa ja luodaan uutta
  • Kannustetaan yhteistyöhön toiminnan järjestämisessä
  • Yrityksiltä taloudellinen tuki
  • Liikunnan aluejärjestöillä tärkeä koordinoiva rooli alueellisesti
  • Toiminnasta vastaa Olympiakomitea

     


Valtakunnallisen ja vaikuttavan toiminnan synnyttäminen edellyttää yhteistyötä, jossa kunnat, paikalliset seurat, yhdistykset, koulut, yritykset ja muut tahot puhaltavat yhteen hiileen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Lähde: Suomen Olympiakomitea