Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

Kunnossa kaiken ikää -toimintaohjelman (KKI) tavoitteena on innostaa työikäisiä säännöllisen liikunnan pariin ja luoda eri puolille Suomea helposti lähestyttäviä liikuntapalveluja. ESLU toimii KKI-ohjelman ja toiminnan alueellisena jalkauttajana ja koordinoijana.

KKI-ohjelma

Tapahtumia, tietoa, verkostoja ja taloudellista tukea

KKI-ohjelma edistää terveysliikuntaa valtakunnallisella viestinnällä sekä tukee alueellisia ja paikallisia toimijoita monin tavoin muun muassa taloudellisella tuella, tiedolla, materiaalituotannolla ja erilaisilla kampanjoilla.

KKI-ohjelma järjestää valtakunnallisia tapahtumia ja seminaareja yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Lisäksi KKI-ohjelma työstää monipuolista terveysliikunta-aiheista materiaalia, kuten Kipinät-lehteä, kalentereita, videoita ja oppaita. Monet materiaaleista ovat täysin maksuttomia.

KKI-ohjelman tapahtumia ja kampanjoita ovat muun muassa:

KKI-ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama toimintaohjelma. Liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus ovat myös mukana ohjelmassa.

Ministeriöt toimivat omilla hallinnonaloillaan sekä yhteistyössä poikkihallinnollisesti KKI-toimijoiden kanssa muun muassa arki-, työmatka- ja luontoliikunnan edistämiseksi. KKI-ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

Huom! KKI-koulutustuki
KKI-koulutustukea voi hakea matalan kynnyksen liikunnanohjaamiskoulusten lisäksi esimerkiksi liikuntaneuvontaa, liikunnan puheeksi ottamista tai työyhteisöliikuntaa tukeviin koulutuksiin. Tukea voivat hakea muun muassa vertaisohjaajat, liikuntaneuvojat ja esimerkiksi työpaikkojen liikuntavastaavat. Hakuaika on jatkuva. Lue lisää koulutustuen hakemisesta, hakukriteereistä ja tukisummista.

Lisätietoja:
Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta KKI-ohjeman verkkosivuilta 
Merja Palkama, kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä, merja.palkama(at)eslu.fi, puh. 040 595 4195

Kuva: KKI-ohjelma/Studio Juha Sorri