Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonnan tavoitteena on edistää yksilön hyvinvointia ja terveyttä liikunnan avulla. Sen ideana on auttaa ja tukea yksilöä aktiivisemman elämäntavan pariin. Neuvonnan lähtökohtana on aina yksilö ja hänen lähtötila, resurssit ja tavoitteet.

Määrittely

Liikuntaneuvonnan muotoja on monia, mutta alla puhumme henkilökohtaisesta neuvontaprosessista, joka käynnistyy kasvotusten. Alkutilakartoitusten ja -kyselyiden jälkeen yhteyttä voidaan toki jatkaa puhelimitse, ryhmissä tai muilla keinoin.

Neuvontaa tarjoaa tänä päivänä moni toimijataho. ESLUn liikuntaneuvonnan kehitystyö keskittyy kuntien kuntalaisilleen tarjoamaan ja/tai henkilökunnalleen suunnattuun neuvontaan, jossa joko säädellään tai ainakin pohditaan seuraavia asioita:

  •   neuvontaan ohjautuminen ja valikoituminen
  •   neuvontaprosessi
  •   liikkumaan aktivointia tukevat työkalut
  •   mitä neuvontaprosessin jälkeen?
  •   neuvonnan vaikuttavuuden arviointi

Kokemusta

ESLU on koko 2000-luvun ollut rakentamassa liikuntaneuvontaprosesseja alueensa kunnissa. Toiminta-alueen kunnista 20/29 tarjoaa tai ainakin suunnittelee liikuntaneuvontapalvelua kuntalaisilleen (2014 tilasto). Rakenteet, voimavarat ja tavoitteet ovat erilaisia, mutta yhteistäkin löytyy. ESLU välittää hyviä käytäntöjä, tukee neuvojia, konsultoi rakenteissa ja tarvittaessa osallistuu johtoryhmätapaamisiin niin sanottuna ulkopuolisena asiantuntijana.

Kumppanuus

Merkittävänä kumppanina liikuntaneuvonnan edistämistyössä on Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma, jonka myöntämällä hanketuella on monen kunnan neuvontapalvelu käynnistynyt. ESLU auttaa myös hankesuunnitelman ja avustushakemuksen työstössä.

ESLUn palvelut ja tuki liikuntaneuvontaa tarjoaville ja toimintaa suunnitteleville kunnille

  • Neuvoa ja tukea toiminnan käynnistämisvaiheessa ja kehittämisessä
  • Koulutusta ja verkostoja toimijoille, mm. liikuntajohtajat, hankevetäjät, liikuntaneuvojat
  • Paikallisen palveluketjun vahvistaminen, mm. urheiluseurojen ja apteekkien aktivointi
  • Viestintätukea ja näkyvyyttä tapahtumien ja kampanjoiden avulla
  • Kuntotestauspalvelua, mm. SuomiMiehen kuntotesti

Lisätietoa myös KKI-ohjelman maksuttomista materiaaleista, hanketuista, koulutustuesta, valtakunnallisia kampanjoista ja koulutuksista.

Liikuntaneuvonta aktivoi liikkumaan!

Lisätietoja ja yhteydenotot
Merja Palkama, LitM, PT

kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä 
merja.palkama(at)eslu.fi, puh. 040 595 4195

Kuva: Juha Sorri, KKI-ohjelma