Liikuntapalvelut työyhteisöille

ESLU tuottaa kokonaisvaltaisia ja laadukkaita liikuntapalveluita erikokoisille työyhteisöille laajan kumppani-, ohjaaja- ja kouluttajaverkostonsa turvin. Erikoisosaamista löytyy muun muassa yli 300 paikallisen jäsenseuran ansiosta.

Parhaimmillaan työnantajan tarjoamat liikuntamahdollisuudet sytyttävät henkilöstössä kipinän kunnon ylläpitoon ja terveyden vaalimiseen myös vapaa-ajalla. Näin päästään aktiiviseen arkeen ja säännöllisen liikkumiseen, jonka tiedetään parantavan elämänlaatua ja edistävän työkykyä. 

Työyhteisöille suunnatun toiminnan painopisteet ESLUssa ovat:
1) liikkeen lisääminen henkilöstön arjessa - vapaa-ajalla, työmatkoilla ja työpäivässä
2) istumisen vähentäminen töissä ja vapaalla
3) liikunnan aseman vahvistaminen osana työpaikkojen työhyvinvointistrategiaa ja työterveyshuollon toimenpiteitä

Henkilökunnan säännöllinen liikunta tuo työyhteisölle:

Positiivista energiaa

- Työilmapiiri ja henkinen vireystila paranevat
- Työn laatu ja tehokkuus paranevat
- Työyhteisön imago paranee
- Henkilöstön vaihtuvuus vähenee

Taloudellisia säästöjä

- Poissaolot vähenevät
- Sairaudenhoitokulut vähenevät
- Työtapaturmat vähenevät
- Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä vähenee

Tutustu henkilöstöliikunnan mahdollisuuksiin sähköisen työkirjan avulla

Ota yhteyttä, niin räätälöidään sinun työyhteisöösi liikettä lisääviä toimintoja!

Merja Palkama, LitM, PT
Aikuisliikunta, ESLU ry
merja.palkama(at)eslu.fi
puh. 040 595 4195