Pelisäännöt ja turvallisuus

Pelisäännöt

Leirin alussa leiriläiset tekevät ryhmässä omat pelisäännöt leirin ajaksi. Näitä sääntöjä he noudattavat oman ryhmänsä toiminnassa.

Esimerkki ryhmän pelisäännöistä

  • Ollaan sovussa
  • Pysytään ryhmässä
  • Kuunnellaan toisia
  • Puhutaan nätisti
  • Pyrin osallistumaan lajeihin
  • Pidetään hauskaa

 

Turvallisuus

ESLUn leireillä lasten ja nuorten turvallisuudesta ei tingitä missään tilanteessa. Leiripäälliköiden vastuulla on lasten ja nuorten turvallisuus leirin aikana. He ovat kokeneita, lasten kanssa jo vuosia töitä tehneitä ammattilaisia. Leirejä varten on tehty turvallisuussuunnitelma.

Jokainen lapsi on vakuutettu leirin toimesta. Leirillä on paikalla aina ensiaputaitoinen henkilö. Mahdollisien haavereita varten jokaisella ryhmällä on mukana myös oma ensiapulaukku, josta löytyvät ensihoitotarvikkeet. Tarpeen vaatiessa leiriläinen viedään ensiavun jälkeen lähimmälle terveysasemalle tai sairaalaan.

Leiriläisen tätyy ilmoittautua omalle ryhmyrille joka aamu leirille tullessa ja ennen kotiin lähtöä.  Huoltaja täyttää ja allekirjoittaa leirikirjeen mukana lähetetyn lupalapun, mikäli leiriläinen kulkee leirimatkat yksin. 

Ryhmyrit leiriläisten mukana

Leiriläiset on jaettu 10–12 hengen ryhmiin, joista vastaa kaksi ohjaajaa eli ryhmyriä. Ryhmyrit kulkevat leiripäivien ajan lapsiryhmän kanssa lajipisteeltä toiselle ja huolehtivat ryhmästään koko leirin ajan. He tietävät oman ryhmänsä lasten ja nuorten mahdolliset ruoka-allergiat, lääkitykset ja muut erityistarpeet. Ryhmyrit ovat saaneet koulutuksen leirin toiminnasta, arvoista ja säännöistä. Keskeistä ESLUn leiritoiminnassa on leikinomaisuus ja tasavertaisuus, jolloin jokainen leiriläinen voi kokea onnistumisen elämyksiä.