Liikkuva koulu -ohjelma

Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena on parantaa kouluikäisten fyysistä aktiivisuutta, vakiinnuttaa kaikkiin peruskouluihin kouluikäisten liikuntasuositukset sekä saada hankkeen aikana tutkittua tietoa lasten ja nuorten toimintakyvystä. Koulun liikunnalla tarkoitetaan kaikkea sitä fyysistä aktiivisuutta, joka sisältyy koulupäivään tai sen välittömään yhteyteen – ei ainoastaan liikuntaa oppiaineena.

Liikunnalla voidaan vaikuttaa kouluikäisten terveyteen ja hyvinvointiin. Kouluikäisen tulisi liikkua joka päivä monipuolisesti ja riittävän paljon. Kouluiän liikunnassa painottuvat erilaisten perustaitojen ja liikkeiden yhdistelmät. Liikkuva koulu -toimintaa voi käynnistää omalla koululla hyvinkin pienillä askelilla.

ESLU tukee kouluikäisten liikuttamista

ESLU tarjoaa tukea, koulutusta, apua ja sparrausta liikkuva koulu -hankkeen onnistumiseksi. ESLUn koulutusten avulla lisätään osaamista niin koulutettavien omien taitojen kuin suunnittelun osalta. Tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja koulun liikuntaan ja tukea koulupäivän liikunnallistamista. 

Koulutusta opettajille

Opettajien ja koulun muiden aikuisten innostuksella, kannustuksella ja toiminnalla on suuri merkitys lapsen liikkumiseen koulupäivän aikana. Osaava opettaja saa koko ryhmän liikkeelle!
ESLU järjestää monipuolisia koulutuksia, joista saa vinkkejä ja tapoja löytää uusia ideoita koulun liikunta- ja välitunteihin. Lisäksi koulutuksissa kehitetään omaa osaamista lasten liikuttajana. Tutustu opettajille suunnattuun koulutustarjontaan.

Koulutusta oppilaille

Oppilaille suunnatuissa koulutuksissa on tarjolla muun muassa erittäin suosittua välituntiliikuttajien koulutusta. Tutustu oppilaille suunnattuun koulutustarjontaan.

Koulutusta aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajille

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Liikunta tukee tavoitetta lisäten jaksamista, terveyttä ja viihtyvyyttä kerhossa. Tutustu ohjaajille suunnattuun koulutukseen.

Mentorointi

Yhtenä tuen muotona on ESLUn tarjoama maksuton mentorointi kaikille Liikkuva koulu -tukea saaneille kouluille.  Mentori on tukihenkilö, jonka kanssa voi keskustella hankkeeseen liittyvistä käytännönasioista.

Mentorointiin kuuluu alkutilanteen kartoitus ja 1-3 mentorointikäyntiä. Mentori voi olla koulukohtainen tai hankekohtainen.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin pohditaan juuri sinun koulullesi sopivin tukipalvelu!

Lisätietoja: nuorisopäällikkö Tarja Nieminen, tarja.nieminen(at)eslu.fi, puh. 0400 894 559