Jäsenedut 2017

Seurakäynti

Tarjoamme jäsenseuroillemme maksuttoman seurakäynnin. Etu on käytettävä kuuden (6) kuukauden sisällä liittymispäivämäärästä. Aiheena voi olla mikä tahansa seuraa tai seuran toimintaa koskeva asia. Mikäli ongelmaan ei löydy ratkaisua seurakäynnin aikana, jatkamme asian selvittämistä ja tarvittaessa etsimme tahon, jolta löytyy tarvittava asiantuntemus aiheeseen. Seurakäyntivaraukset on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua ajankohtaa. Seurakäynnin (3 h) arvo on 360 euroa.

Oman seuran analyysi

Oman seuran analyysi on Valo ry:n kehittämä seurojen käytössä oleva ilmainen ja helppokäyttöinen kysely, jonka avulla kartoitetaan seuran toimivuutta. Kyselyssä seuran keskeiset sidosryhmät arvioivat seuratoiminnan nykytilaa antaen samalla palautetta seuran toiminnasta. Analyysin tulokset ovat automaattisesti seuran käytössä.

ESLU tarjoaa jäsenetuna seuratoiminnan kehittäjän maksuttoman avun ensimmäiseen Oman seuran analyysiin sekä jatkotoimenpiteiden suunnitteluun.

Edut ESLUn koulutuksista

  • Seura-Akatemia -koulutuksiin kaksi henkilöä yhden hinnalla. Koulutukset ovat yhden illan tehokkaita tietopaketteja seuratoiminnan hallinnon kehittämiseksi.
  • Seuraseminaarit erikoishintaan. Seminaareja järjestetään kaksi kertaa vuodessa (alkuvuodesta ja syksyllä syys–lokakuussa).

Edun saadakseen ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita kuuluvansa jäsenseuraan.

Äänioikeus vuosikokouksissa

Jäsenillä on käytössään yksi ääni ESLUn vuosikokouksessa. Osallistumalla voi vaikuttaa eteläsuomalaisen liikunnan ja urheilun kehitystyöhön. 

Etelätuuli-verkkolehti

Etelätuuli-verkkolehti ilmestyy sähköisesti 11 kertaa vuodessa. Liity Etelätuuli-verkkolehden postituslistalle.

Jäsentiedote

ESLUn jäsentiedote julkaistaan neljä kertaan vuodessa. Tiedote sisältää koosteen ESLUn koulutuksista sekä katsauksen ajankohtaisiin aiheisiin. Jäsentiedote toimitetaan pääsääntöisesti seurojen ja järjestöjen puheenjohtajille. Halutessaan seurat voivat ilmoittaa niiden henkilöiden yhteystiedot, joille tiedote halutaan toimitettavan.

Lakiasiainneuvonta - Asianajotoimisto Legistum Oy

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLUlla ja Asianajotoimisto Legistum Oy:llä on yhteistyösopimus, jonka nojalla ESLUn jäsenseurat ovat puhelimitse oikeutettuja vastikkeettomaan lakiasiainneuvontaan (puhelut puheenjohtajan tai toiminnanjohtajan toimesta).

Lakiasiain maksuton puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8.00 - 16.00. Neuvontaa antaa asianajaja Teppo Laine, puh. 020 742 4469. Asianajotoimisto Legistum Oy on kansainvälinen juridiikan asiantuntijapalveluyritys, joka on keskittynyt ennakoivaan riskienhallintaan.

Neuvontapalvelut

ESLUn neuvontapalvelut tarjoavat neuvontaa muun muassa taloushallintoon, viestintään, varainhankintaan, seurakehitystyöhön ja lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi seuran sääntöjen uudistamiseen, matkakorvausten ja palkkojen maksamiseen, tapahtumien järjestämiseen tai turvallisuussuunnitelman tekoon liittyvissä kysymyksissä jäsenseurat voivat olla yhteydessä seuratoiminnan kehittäjä Kari Ekmaniin.

Lisäksi EU-rahoituskysymyksiin jäsenillä on mahdollisuus saada maksutonta puhelinneuvontaa aluejärjestöjen erityisasiantuntija Timo Hämäläiseltä, puh. 050 585 0461.

Pj-klubi

Pj-klubi on seurojen puheenjohtajien tapaamis- ja koulutusfoorumi, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Pj-klubi on ESLUn jäsenseurojen puheenjohtajille maksuton. Tapaamiset tarjoavat puheenjohtajille ajankohtaistietoa sekä mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia seuratoiminnan johtamisesta.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu vuodelle 2017 on 110 euroa.

Edunvalvonta

ESLU valvoo liikunta- ja urheiluseurojen etua vaikuttamalla muun muassa liikunnan olosuhdeasioihin, avustuspolitiikkaan ja maksuihin kunnissa. Lisäksi ESLU pyrkii nostamaan liikunnan asemaa ja arvostusta. ESLU pyrkii vaikuttamaan yhdessä Suomen Olympiakomitean sekä muiden liikuntajärjestöjen kanssa valtion liikuntabudjettiin. Liikunnan ja urheilun maakunnallista edunvalvontaa tehdään vaikuttamalla Uudenmaan liitoon ja toimimalla yhteistyössä Aluehallintoviraston (AVI) ja ELY-keskuksen kanssa. ESLU toimii yhteistyössä kuntien kanssa myös kunnallisissa seuraparlamenteissa ja -seminaareissa.

ESLUn ansiomerkit

Mahdollisuus ansioituneiden seuratoimijoiden palkitsemiseen ESLUn ansiomerkkijärjestelmän kautta.

Lisätietoja: Kari Ekman, kari.ekman(at)eslu.fi, puh. 050 407 7119.