Seurafoorumit

Helsingin seurafoorumi on urheiluseurojen edunvalvonta ja yhteistyöjärjestö, joka toimii vuorovaikutuksessa Helsingin kaupungin liikuntatoimen kanssa. Foorumin tehtävänä on tuottaa liikuntatoimen käyttöön seuratoimijoiden yhteisiä kannanottoja keskeisistä niiden toimintaan vaikuttavista asioista kaupungin päätöksenteossa. Seurafoorumi kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja valitsee toimintansa tueksi Seuraparlamentin. Seuraparlamentilla ei ole varsinaista päätösvaltaa vaan se antaa lausuntoja liikuntaan liittyvissä asioista.

Seuraparlamentin tavoitteet:

  • Helsinkiläisen liikunta- ja urheilukulttuurin edistäminen
  • Seurojen ja liikuntatoimen välisen yhteistyön kehittäminen
  • Seuratoimijoiden yhteisen näkemyksen tuottaminen liikuntatoimen käyttöön
     

Seuraparlamentin kokoonpano on puheenjohtaja ja 10–13 jäsentä sekä sihteeri, joka toimii yhteistyössä seurojen ja liikuntaviraston kanssa. Parlamentti valitaan seurojen avoimessa seurafoorumissa, jossa jokaisella seuralla on käytössään yksi ääni. Kokoukseen voivat lähettää edustajansa urheiluseurat joiden kotipaikkakunta on Helsinki.
 

Helsingin kaupungin liikuntalautakunnan puheenjohtaja Arno Stam esitti idean seuraparlamentin perustamisesta joulukuussa 2007. Seurauksena oli Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry yhteydenotto Helsingin kaupungin liikuntavirastoon. Näin muodostettiin työryhmä joka alkoi tutkia mahdollisuuksia seuraparlamentin perustamisesta.