KKI-ohjelma

KKI-tukea 22 terveysliikuntahankkeelle Uudellamaalla

KKI-ohjelma

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea 22 terveysliikuntahankkeelle Uudellemaalle yhteensä 49 900 euroa. Hakemuksia maakunnasta tuli 67 kpl.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea terveysliikuntaa työikäisille järjestäville hankkeille. Vuoden 2015 ensimmäisellä hakukierroksella tukea sai 99 hanketta. Hakemuksia tuli 240 kappaletta eri puolilta Suomea.

ESLU palkittiin terveysliikunnan kehittämistyöstä KKI-ohjelman juhlaseminaarissa

Carl Haglund, Päivi Ahlroos-Tanttu ja Merja Palkama

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi 20-vuotisjuhlaseminaarissaan 5.11.2014 Helsingin yliopiston juhlasalissa kaikki 15 Liikunnan aluejärjestöä terveysliikunnan pitkäjänteisestä kehittämistyöstä.

Etelä-Suomen Liikunnasta ja Urheilusta palkinnon saivat toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu sekä kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama.

Lisäksi tilaisuudessa palkittiin viisi valtakunnallista terveysjärjestöä sekä Hyvinkään ja Jyväskylän kaupungit.

Vielä ehtii hakea tukea aikuisten liikuttamiseen

KKI

Kunnossa kaiken ikää, KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja houkutella terveytensä kannalta liian vähän liikkuvaa aikuisväestöä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketuella kannustetaan huomioimaan KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita, joita vuosina 2013–2014 ovat erityisesti fyysisesti huonokuntoiset miehet sekä painonhallintaan liittyvät liikunta- ja ravitsemusmallit.