KKI-ohjelma

KKI-tukea saaneet terveysliikuntahankkeet julkistettu

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on myöntänyt taloudellista tukea 38 terveysliikuntahankkeelle Uudellamaalla, yhteensä 89 300 euroa. Hanketukea saaneista peräti 19 oli urheiluseuroja. Kaiken kaikkiaan hakemuksia tuli Uudellamaalla 67 kappaletta.

Matka hyvään kuntoon -kampanja työyhteisöjen työkyvyn tukemiseksi

Valtakunnallinen Matka hyvään kuntoon -kampanja kannustaa kaikkia työyhteisöjä ja työikäisiä liikkumaan, arkiaktiivisuuteen ja terveellisiin ruokailutottumuksiin ja siten ylläpitämään omaa työkykyään. Kampanjan toteuttaa Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma yhteistyökumppaneineen.

Kampanjan kärkenä Suomea kiertää rekkakiertue, joka vierailee syksyllä 2016 ja keväällä 2017 kaikissa maakunnissa. Etelä-Suomeen rekka kurvaa 29.8. – 2.9.2016 ja kesällä 2017.

KKI-ohjelma: Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin

Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi tänä vuonna Kajaanin ammattikorkeakoulun Liiku Myötätuulta Elämään -hankkeen, Kosken Dynamon Kerran sohvalta nostetut -hankkeen ja Kuopion kaupungin Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen Menox – liikuntaneuvontaa Kuopioon -hankkeen terveysliikunnan edistämiseksi tehdystä esimerkillisestä työstä. Lisäksi liikunnan olosuhteiden edistäjänä palkittiin Suomen Latu pitkäjänteisestä työstä luonnossa liikkumisen ja jokamiehenoikeuksien puolesta.

KKI-tukea ESLUn alueelle 45 900 euroa

KKI-ohjelma

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma (KKI) myönsi taloudellista tukea 30 terveysliikuntahankkeelle Uudellemaalle yhteensä 45 900 euroa. Hakemuksia maakunnasta tuli 71 kappaletta.

KKI-ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea terveysliikuntaa työikäisille järjestäville hankkeille.

Vuoden 2015 toisella hakukierroksella tukea sai 102 hanketta. Hakemuksia tuli 239 kappaletta eri puolilta Suomea. Tukisumma oli yhteensä 149 400 euroa. Hankkeiden saama tuki vaihteli 300 eurosta 4 500 euroon. Myönnettyjen tukien keskiarvo oli noin 1 460 euroa.

KKI-tukea 22 terveysliikuntahankkeelle Uudellamaalla

KKI-ohjelma

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea 22 terveysliikuntahankkeelle Uudellemaalle yhteensä 49 900 euroa. Hakemuksia maakunnasta tuli 67 kpl.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea terveysliikuntaa työikäisille järjestäville hankkeille. Vuoden 2015 ensimmäisellä hakukierroksella tukea sai 99 hanketta. Hakemuksia tuli 240 kappaletta eri puolilta Suomea.

ESLU palkittiin terveysliikunnan kehittämistyöstä KKI-ohjelman juhlaseminaarissa

Carl Haglund, Päivi Ahlroos-Tanttu ja Merja Palkama

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi 20-vuotisjuhlaseminaarissaan 5.11.2014 Helsingin yliopiston juhlasalissa kaikki 15 Liikunnan aluejärjestöä terveysliikunnan pitkäjänteisestä kehittämistyöstä.

Etelä-Suomen Liikunnasta ja Urheilusta palkinnon saivat toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu sekä kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama.

Lisäksi tilaisuudessa palkittiin viisi valtakunnallista terveysjärjestöä sekä Hyvinkään ja Jyväskylän kaupungit.

Vielä ehtii hakea tukea aikuisten liikuttamiseen

KKI

Kunnossa kaiken ikää, KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja houkutella terveytensä kannalta liian vähän liikkuvaa aikuisväestöä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketuella kannustetaan huomioimaan KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita, joita vuosina 2013–2014 ovat erityisesti fyysisesti huonokuntoiset miehet sekä painonhallintaan liittyvät liikunta- ja ravitsemusmallit.