KKI-ohjelma

Vielä ehtii hakea tukea aikuisten liikuttamiseen

KKI

Kunnossa kaiken ikää, KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja houkutella terveytensä kannalta liian vähän liikkuvaa aikuisväestöä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketuella kannustetaan huomioimaan KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita, joita vuosina 2013–2014 ovat erityisesti fyysisesti huonokuntoiset miehet sekä painonhallintaan liittyvät liikunta- ja ravitsemusmallit.