Avustukset aikuisliikuntaan

Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan avustusten hakujärjestelmä

Valtio tukee aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä kehittämismäärärahojen avulla. Hakijatahosta riippuen tukea voi hakea:


KKI-ohjelman hanketuki

Hanketukea jaetaan toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketukea voi hakea kahdesti vuodessa: maaliskuussa (1. - 31.3) ja syyskuussa (1. - 30.9.), mutta hanke voi saada avustusta vain kerran vuodessa (eli joka toisella hakukierroksella).

Lisätietoja hanketuesta.