Suurimmalla osalla suomalaisista työpaikoista tuetaan henkilöstön liikkumista, mutta usein siitä puuttuu suunnitelmallisuus ja seuranta. Eniten tukea käyttävät hyväkseen jo valmiiksi liikunnallisesti aktiiviset. Jotta henkilöstöliikunnalla saadaan tuloksia aikaan, tulee sen olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoituksen avulla saatte konkreettiset toimenpide-ehdotukset liikunnan edistämiseen työpaikalla sekä asiantuntijan tuen.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on työkalu työpaikan liikuntaohjelman suunnitteluun ja arviointiin. Kartoitukseen sisältyy sähköinen kysely, jossa käydään läpi hyvin toteutetun liikuntaohjelman yhdeksän osa-aluetta. Vastausten pohjalta asiantuntija luo kattavan palauteraportin liikuntaohjelmasta sekä konkreettiset toimenpide ehdotukset jatkoon. Raportti käydään läpi ja toimenpiteitä jatkoon suunnitellaan asiantuntijan vetämässä palautetilaisuudessa työpaikan omissa tiloissa.

Näin SAT-kartoitus toimii:

Kartoitus

Työhyvinvoinnista vastaava henkilö täyttää kyselyn, joka kartoittaa henkilöstöliikunnan nykytilanteen yhdeksällä eri osa-alueella.

Palaute

Palautetapaamisessa käydään läpi tulosraportti sekä toimenpidesuositukset yhdessä ESLUn asiantuntijan kanssa. Pyydä tarjous asiantuntijalta.

Toimenpiteet

Henkilöstöä aktivoidaan suunnitelmallisesti yhdessä Buusti360 ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Palkitseminen

Yli 50 % kartoituspisteillä yritys ansaitsee Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatin. Suomen Aktiivisin Työpaikka palkitaan näyttävästi joka vuosi Urheilugaalassa.