Työyhteisöpalvelut

ESLU tuottaa kokonaisvaltaisia ja laadukkaita liikuntapalveluita erikokoisille työyhteisöille ja erilaisille liikkujille laajan kumppani-, ohjaaja- ja kouluttajaverkoston kanssa. Parhaimmillaan työnantajan tarjoamat liikuntamahdollisuudet innostavat henkilöstöä huolehtimaan fyysisestä kunnostaan ja terveydestään sekä töissä että vapaa-ajalla.

Tavoitteenamme on motivoida työikäisiä aktiiviseen arkeen ja säännölliseen liikkumiseen, jonka avulla voidaan parantaa yksilön elämänlaatua ja edistää työkykyä. ESLUn työyhteisöliikunnan edistämisen painopisteitä ovat arkiliikunnan lisääminen, istumisen vähentäminen sekä liikunnan aseman vahvistaminen.

Henkilöstöliikunnalla saadaan tuloksia aikaan, kun se on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Suosittelemmekin liikunnan aseman vahvistamista osana työpaikkojen työhyvinvointistrategiaa ja -terveyshuollon toimenpiteitä. Työyhteisöliikuntaan voit perehtyä sähköisen työkirjan avulla.
 

Palvelutarjonta

ESLUn palvelutarjonta työyhteisöliikunnan kehittämiseen sisältää käytännönläheisiä aktivointitoimenpiteitä henkilökunnalle, hyödyllisiä työkaluja, inspiroivia koulutuksia sekä työpajoja johdolle ja esimiehille.

Oman organisaation liikuntaohjelman nykytilaa voit selvittää Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoituksella, jossa käydään läpi hyvin toteutetun liikuntaohjelman yhdeksän osa-aluetta. Vastausten pohjalta asiantuntija luo kattavan palauteraportin liikuntaohjelmasta sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset jatkoon. Raportti analysoidaan ja jatkotoimenpiteitä suunnitellaan asiantuntijan vetämässä palautetilaisuudessa.
 

Ota yhteyttä, niin räätälöidään sinun työyhteisöösi liikettä lisääviä toimintoja!