Valikko 1 / 2018

Helsingin Kanoottiklubissa kehitetään toimintaa: Meloiloa-hanke herätti ajatuksia ja inspiroi kohti uutta

Helsingin Kanoottiklubia (HKK) pyörittää toimelias ja valveutunut porukka. Seurassa innostuttiin hakemaan Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelmalta hanketukea, jotta toimintaan saataisiin mukaan myös liian vähän terveytensä kannalta liikkuvia aikuisia. Hanke toi seuralle onnistumisia ja etenkin hankkeen jälkeen syntyneet inspiraatiot ovat vieneet seuran toimintaa eteenpäin.

Toiminnanjohtaja Risto Fagerholm ja puheenjohtaja Kaarina Fagerholm ovat kokeneita seuratoimijoita, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet myös ESLUn järjestämiin koulutuksiin. Vuosien varrella HKK:sta on käyty muun muassa Seura-Akatemia-koulutuksissa sekä Tj- ja Vp-klubeissa. ESLUn kautta syntyi kipinä ja rohkeus hakea myös KKI-tukea.

- ESLUn kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkaman kannustuksella ja tuella haimme ensimmäistä kertaa KKI-hanketukea. Hakemusta hiomalla ja työstämällä saimme myönteisen päätöksen Meloiloa-hankkeellemme toisella yrittämällä. Hanke tavoitteli liian vähän liikkuvia aikuisia, jotka haluaisivat aloittaa harrastamisen uuden lajin parissa, mutta kokevat tarvitsevansa tavanomaista enemmän ohjausta ja melontaturvallisuutta lisääviä tukitoimia harrastuksensa aloittamiseksi, Fagerholm selventää hankkeen taustoja.

Riskit ja haasteet ovat selvästi tiedostettu ja huomioitu seurassa. Turvallisuus on avainasemassa seuran perustoiminnassa ja siihen on panostettu usein vuoden ajan. Tämä välittyy toiminnanjohtajan kanssa puhuessa: sana turvallisuus toistuu useasti Fagerholmin kertomuksissa. Viime kaudella seura aloitti yhteistyön myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin kanssa.

Lajin haasteista puhuttaessa Fagerholm puhuu myös ”perinnepelon” voittamisesta. Hänen mukaansa melontaan liitetään usein ennakkoluuloja ennen lajiin tutustumista. Seurassa on tiedostettu, ettei melonta ole vähän liikkuville välttämättä ensimmäinen laji, jonka pariin hakeudutaan, vaikka seuran turvallisuusseikat olisivat kunnossa. Lisähaasteita tuovat myös mahdolliset epävakaat sääolosuhteet, välineet, varusteet sekä erityisesti kohderyhmässä myös fyysisen kunnon ja motoriikan huomioiminen. Seuralla on kuitenkin kova halu panostaa vähän liikkuviin aikuisiin ja kehittää heille suunnattua toimintaa. 
 

Hankeen myötä myös muut ideat jalostuivat

Hankkeet voivat tuoda onnistumisia, vaikka kaikkia asetettuja tavoitteita ei saavutettaisiinkaan. Jo hankkeeseen panostettu ajatustyö ja siihen satsattu aika ovat erittäin arvokasta seuran toiminnalle. Näin asian kokee myös Fagerholm.

- HKK:n melontatoiminta on laaja-alaista ja painottuu alkeiskoulutukseen sekä lähivesillä tapahtuvaan toimintaan. Olemme ensisijaisesti aikuisten harrasteliikuntaan keskittyvä seura, jossa perustoiminta on kunnossa, kertoo Fagerholm. Hanke nosti esille hyviä kysymyksiä siitä, millaista toimintaa jäsenet ja seuraan kuulumattomat asiakkaat hakevat. Mielestäni parasta hankkeessa oli, että se johti meidät kehittämään vähän liikkuvien aikuisten toimintaa asiakaslähtöisemmäksi.

Hankkeen myötä seurassa tullaan kehittämään uusia palvelukonsepteja ja lisätään ohjaajien taitoja ottaa vähän liikkuvat aikuiset huomioon. Meloiloa-hanke inspiroi myös uusille askelmerkeille: seurassa innostuttiin kokoamaan työryhmiä kehittämään erityisesti some-markkinointia, yhdistyksen henkilörekisterin valmiuksia sekä turvallisuusasiakirjojen uudistamista.

- Osa uudistuksista liittyy seurajohdon välttämättömään nuorentamiseen, sillä johtokuntamme on ikänsä puolesta eläköitymässä lähivuosina. Kysymys on samalla hallitusta viestikapulan siirtämisestä uusiin käsiin, Fagerholm kertoo.

Kaikessa seuratoiminnassa on hyvä ottaa aikaa kiireen keskeltä ja maltaa istahtaa yhdessä saman pöydän ääreen pohtimaan perustoiminnan kulmakiviä. Näistä hetkistä voi syntyä uusia entistäkin toimivampia ideoita. Tukea ajattelutyöhön seura sai ESLUlta tilatusta koulutus- ja kehittämisillasta. Illan tarkoituksena oli keskustella seuran toiminnasta, uusista palveluista, asiakkaiden tarpeista ja niiden huomioimisesta.

- Tilaisuuden järjestäminen oli loistava idea ja hyvä startti uusille toimihenkilöillemme. Illalla oli suuri merkitys sekä toiminnallisten asioiden kehittämistyölle että motivoinnin puolelle. Palkaman tapa johdatella tällaisen illan kulkua oli kannustava, Fagerholm kiittelee.

Meloiloa-hanke on päättynyt ja loppuraportti jätetty KKI-ohjelman pöydälle. Nyt seuralla on edessä uuden hankehakemuksen valmistelu ja tulevan kauden suunnittelu. HKK:n tavoitteeksi on asetettu, että mahdollisimman moni kokisi seuran järjestämän toiminnan ansiosta melomisen riemun omien kykyjensä ja tarpeidensa mukaisella tavalla – ja tähän seura selvästi myös tähtää.

Lisätietoja aikuisliikunnan avustuksista löydät täältä.

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija