Valikko 1 / 2018

Telinevoimisteluseura Alppilan Salamoille koulutusta murrosikäisten tyttöjen tarpeet huomioiden

Telinevoimisteluseura Alppilan Salamoissa on huomattu tarve murrosikäisille tytöille suunnatuille koulutuksille, koska nuorten urheilijoiden muuttuva keho tuo voimistelussa fyysisiä ja psyykkisiä haasteita. Voimistelijoiden vanhempien ja valmentajien huomaamien haasteiden seurauksena seurasta otettiin yhteyttä ESLUun ja tiedusteltiin mahdollisuutta järjestää Tytöt ja naiset urheilijoina -koulutus seuran tarpeiden mukaan räätälöitynä. Yhteistyössä räätälöimme koulutuksen murrosikäisille tytöille sopivaksi kahden tunnin kokonaisuudeksi.

Seurasta tulleen yhteydenoton perusteella koulutusta lähdettiin rakentamaan Terve Urheilija -ohjelmaan kuuluvan Tytöt ja naiset urheilijoina -koulutuksen pohjalta. Koulutuksen lähtökohtana on murrosiän fyysisten, psyykkisten ja hormonaalisten tekijöiden huomioiminen harjoittelussa. Koulutuksessa käsitellään myös ravitsemuksen haasteita tyttö- ja naisurheilussa sekä naisurheilijoiden tyypillisiä urheiluvammoja. Tämän lisäksi koulutuksessa haluttiin keskittyä seuran omiin erityishaasteisiin.
 

"Tilaisuus oli onnistunut ja kaikin puolin juuri sitä, mitä odotimmekin! Kouluttaja oli todella osaava ja osasi kohdata yleisönsä. Seurassamme keskustellaan toisen vastaavan koulutuksen järjestämisestä vanhemmille ja valmentajille."


Koulutuksen räätälöinnissä päädyttiin ratkaisuun, jossa seurasta oltiin yhteydessä suoraan ESLUn kouluttaja Päivi Viléniin, jotta koulutuksen sisältö saatiin palvelemaan seuran tarpeita mahdollisimman kattavasti. Koska kyse on murrosikäisistä tytöistä, jotka eivät välttämättä halua muiden kuullen kertoa itseään askarruttavista asioista, tiedustelimme toiveita käsiteltävistä aiheista etukäteen. Tämä oli tärkeää, jotta koulutuksessa voitiin nostaa kiperiäkin asioita esille neutraalisti kohdistamatta aiheita kehenkään. Läsnäolijoilla ei ollut tarvetta olla tietoisia siitä, että toive jonkin tietyn asian käsittelystä on tullut seuralta. Näin koulutuksessa saatiin nostettua esiin asioita, joista voi olla muuten vaikea puhua.

Seuran kanssa pohdittiin myös, tulisiko koulutus järjestää vain urheilijoille vai voiko paikalla olla myös valmentajia. ESLUn kouluttajilla oli erittäin hyviä kokemuksia siitä, että valmentajat ja urheilijat ovat koulutuksissa paikalla samaan aikaan ja saavat saman tiedon asioista. Tytöt ja naiset urheilijoina -koulutuksen osalta oli myös hyviä kokemuksia siitä, että tyttöjen vanhempia on ollut paikalla. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että ennakkotietojen ja toiveiden merkitys seuralta korostuu, jotta koulutus toimii mahdollisimman hyvin eri kohderyhmille.

Seuraan sekä kouluttajaan oltiin ennen koulutusta yhteydessä useaan kertaan, jotta voitiin varmistaa, että olemme saaneet rakennettua tilaajan tarpeita vastaavan koulutuspaketin. Seura oli tiedustellut toiveita koulutuksen sisällöstä valmentajilta ja välittänyt toiveet kouluttajallemme, joka puolestaan ilmoitti, että on saanut toiveet ja kasaa paketin yhteistyössä seuran kanssa. Koulutus pidettiin 9.12. Liikuntamyllyssä, jossa seura muutenkin harjoittelee, ja paikalla oli 21 henkilöä. Seura oli erittäin tyytyväinen koulutukseen ja koki, että koulutus saatiin räätälöityä juuri heidän tarpeeseensa sopivaksi. Hyvien kokemusten myötä suunnitteilla on toisen vastaavan koulutuksen järjestäminen vanhemmille ja valmentajille.

Lisätietoja Terve Urheilija -koulutuksista löydät täältä.
 

*****
 

Tervetuloa mukaan Nuoren kasvu ja kehitys -koulutukseen keskiviikkona 11.4.2018!

Nuoren kasvu ja kehitys -koulutuksessa tarkastellaan ikään, sukupuoleen ja kehonrakenteeseen liittyvien tekijöiden huomioimista osana kokonaisvaltaista harjoittelua ennen murrosikää sekä murrosiän aikana. Koulutus on osa Terve Urheilija -ohjelmaa, jonka ensisijaisena kohderyhmänä ovat lasten ja nuorten sekä huippu-urheilijoiden valmentajat ja ohjaajat. Toisena kohderyhmänä ovat urheiluseuroissa liikkuvat nuoret sekä heidän perheensä.

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä.

Juhana Särkelä

Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelija