Valikko 4 / 2018

Urheilurikkomuksista voi ilmoittaa digitaalisen palvelun kautta

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on avannut ILMO-palvelun, jonka kautta voidaan tehdä ilmoitus epäillystä doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomuksesta. Palvelun avulla jokaisella on mahdollisuus ilmoittaa urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta. Palvelun avulla pyritään suojelemaan urheilua ja turvaamaan tasavertaiset lähtökohdat urheilijoille.

ILMO-palvelun kautta voi antaa tietoa mahdollisista urheilurikkomuksista nimettömästi tai omalla nimellään. Ilmoituksen sisältö käsitellään luottamuksellisesti ja analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Mikäli ilmoituksen tekijä antaa tietonsa nimettömästi, hän voi rekisteröityä suojattuun viestipalveluun, jonka kautta SUEK voi tarvittaessa pyytää lisätietoja henkilöllisyyden paljastumatta. Palvelu auttaa SUEKia kohdentamaan toimenpiteitään entistä tehokkaammin dopingvalvonnassa, kilpailumanipulaation ehkäisemisessä ja katsomoturvallisuuden edistämisessä.

- Raportoiduilla tiedoilla on suuri merkitys urheiluun liittyvien väärinkäytösten paljastamisessa ja tutkimisessa. ILMO on odotettu ja erittäin hyödyllinen työkalu, jonka avulla kaikki voivat edistää reilua urheilua. Ilmoitusten avulla pystymme torjumaan entistä paremmin puhtaan urheilun uhkia, esimerkiksi suunnittelemalla tiedonhankintaa ja tutkintatoimenpiteitä vakavampiin rikkomuksiin jopa rikoksiin asti, SUEKin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen sanoo.
 

Kilpailumanipulaatio ja katsomoturvallisuus

Kilpailumanipulaatio uhkaa urheilun arvoja ja koskemattomuutta. Mikäli jokin laji leimautuu korruptiolle alttiiksi – luottamus sen puhtauteen ja eettisiin arvoihin kärsii. Manipulaation luoma varjo voi vaarantaa jopa seurojen olemassaolon ja toiminnan, koska sponsorit ja muut sidosryhmät eivät halua vaarantaa omaa mainettaan mahdollisten väärinkäytösten pelossa.

Urheilun kielteisiin lieveilmiöihin voidaan vaikuttaa koulutuksen ja valvonnan kautta, joiden avulla siitä tulee helpommin tunnistettavissa oleva ilmiö. On tärkeää saada enemmän ja syvempää tietoa kilpailumanipulaation taustatekijöistä. Meillä on moraalinen vastuu toimia vastuullisesti ja edistää kansainvälisen yhteistyön avulla reilua ja puhdasta urheilua.

Urheilutilaisuuksien turvallisuutta voidaan pitää Suomessa yleisesti hyvänä. Nähtävillä on kuitenkin merkkejä tilanteen mahdollisesta muuttumisesta huonompaan suuntaan. Viime vuosina on jo nähty sovittuja joukkotappeluita jalkapallo- ja jääkiekko-otteluiden yhteydessä. Viranomaisten ja tilaisuuksien järjestäjien on kyettävä toiminnallaan ehkäisemään väkivaltaisen käyttäytymisen esiintymistä ja leviämistä. Yleisötilaisuuden järjestäjä on vastuussa tilaisuuden järjestyksestä ja turvallisuudesta.
 

Dopingrikkomusten käsittely ja seuraamukset

Voimassa olevissa Suomen ja Maailman antidopingsäännöstöissä dopingrikkomuksista määrättävät seuraamukset ovat kovempia, mutta joustavampia kuin aiemmissa vastaavissa säännöstöissä. Suomessa ADT:n Valvontalautakunta käsittelee dopingrikkomukset ja antaa suosituksen seuraamuksesta. Lopullisen päätöksen seuraamuksesta tekee urheilijan lajiliitto.

Dopingrikkomuksen yritys rinnastetaan pääsääntöisesti dopingrikkomukseen. Dopingaineen tai -menetelmän käytöstä määrätään yleensä 1–4 vuoden urheilun toimintakielto riippuen urheilijan tuottamuksen asteesta. Dopingaineiden levittämistä pidetään moitittavampana kuin käyttöä, ja siitä määrätään vähintään neljän vuoden toimintakielto. Kielto koskee kaikkien Maailman antidopingsäännöstön hyväksyneiden organisaatioiden toimintaa.
 

ILMOita urheilurikkomuksista

Lähde ja kuva: Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry

Juhana Särkelä

Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelija