Valikko 9 / 2018

Liikuntaleikkikoulu tarjoaa laadukasta ja monipuolista toimintaa sekä valmiin konseptin seuran käyttöön

Seurojen ja kerhojen ohjatut liikuntatuokiot ovat lapselle loistava tilaisuus oppia uusia taitoja yksin ja muiden kanssa. Ammattitaitoinen ohjaaja rakentaa tuokion niin, että myös aikaisemmin liikuntaa harrastamattomat, taidoiltaan hieman heikommatkin lapset pystyvät osallistumaan toimintaan. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä taitavampia ohjaavien aikuisten tulee olla. Jo varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksissa puhutaan järjestökentästä yhtenä lasten liikuttajana – varhaiskasvatuksen ja läheisten lisäksi.

Liikuntaleikkikoulu eli Liikkari tarjoaa seuroille valmiin konseptin, jonka avulla on helppo järjestää laadukasta toimintaa perheen pienimmille. Toiminnassa tärkeää on lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikillisyys. Liikkari tuo monipuolisuutta pienten lasten liikuntaharrastukseen ja luo näin hyvän pohjan lajitaitojen harjoittelulle.

- Liikkarissa liikutaan monipuolisesti ja laadukkaasti lasten liikunnan asiantuntijoiden luomien materiaalien avulla. Laaja materiaali antaa seuralle mahdollisuuden ammentamaan harjoituksia ja uusia ideoita usean vuoden ajan. Liikkari on tehty suurella ja sykkivällä sydämellä lasten liikuntaa kohtaan, ja se vastaa nykypäivän varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksia, sanoo ESLUn kouluttaja ja yksi uudistetun Liikkarin tekijöistä Satu-Maria Ruotsalainen.

Liikkarin myötä alle kouluikäiset lapset pääsevät tutustumaan turvallisesti liikunnan harrastamiseen, ja seuran toiminta tulee tutuksi myös vanhemmille.

Liikuntaleikkikoulu mukaan yhdistyksen toimintaan

Ennen Liikkari-toiminnan aloittamista ohjaaja käy 16 tunnin Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen. Koulutuksia järjestävät liikunnan aluejärjestöt, ESLU mukaan lukien.

- Liikkari-ohjaajakoulutus on kattava kokonaisuus pienten lasten liikunnan ohjaamiseen. Alle kouluikäinen lapsi tarvitsee harjoitusta ja toistoja perusliikuntataitoihin, mistä juuri Liikuntaleikkikoulu koostuu. Kun lapsi hallitsee perusliikuntaa, hän pystyy siirtymään lajiharjoittelun pariin. Koulutuksessa tulevat tutuiksi lapsen motorinen kehitys, havaintomotoriset taidot, fyysisen kunnon osa-alueet sekä liiketekijät, kertoo Ruotsalainen.

Liikkari on rakennettu lapsilähtöinen toimintatapa silmällä pitäen. Toiminnan sisällöt ja toimintatavat ovat suunniteltu lapsen kehitystasolle sopiviksi. Liikkarissa jokainen lapsi kokee olevansa arvokas, sillä hän pärjää omilla vahvuuksillaan.

- Lapsilähtöisen toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset liikunnalliset tehtävät, joissa jokainen lapsi voi kokea iloa ja onnistumisia. Lapsi huomaa oppivansa uutta ja saavansa kannustusta kokeilla rohkeuttakin vaativia tehtäviä. Leikki kuuluu lapsilähtöiseen toimintaan. Leikin tunnuspiirteitä ovat mm. tuottamattomuus, säännönmukaisuus ja kuvitteellisuus. Parhaimmillaan leikissä saavutetaan flow-tila eli tunne virtauksesta, jossa rauha ja keskittyminen johtavat ajan kulun unohtamiseen, toteaa Ruotsalainen.

Uudistuneessa Liikkarissa on päivitetyt materiaalit ja ikäluokat ovat muuttuneet. Jokaisen ikäryhmän tuntimalleihin kuuluu myös yhteistunteja. Perheliikkarissa lapsi ja aikuinen liikkuvat joka tunnilla yhdessä, 4–5-vuotiailla aikuinen on mukana kerran kuukaudessa ja 6-vuotiailla vähintään kerran kaudessa. Liikkarin kotitehtävien avulla innostetaan lapsia ja aikuisia liikkumaan yhdessä vielä kotonakin.

***
Kiinnostuitko? ESLU järjestää seuraavan Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen Helsingissä 17.–18.11.2018.

Koulutuksessa tutustutaan käytännön kautta uusiin toimintamalleihin ja materiaaleihin sekä opetusharjoituksiin – näin materiaali tulee tutummaksi uusille ohjaajille ja käyttöönotto helpottuu. Lisäksi perehdytään aikuisen aktiiviseen rooliin niin Perheliikkarissa, yhteistunnilla kuin Liikuntaleikkikoulun ulkopuolella. Lue lisää.

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija