Valikko 9 / 2018

Nummelan Palloseurassa yhteiskuntavastuutoiminta koetaan tärkeäksi asiaksi

Aktiivinen ja laadukas liikuttaja – sitä on Nummelan Palloseura, NuPS. Seurassa on lähdetty aktiivisesti mukaan yhteiskuntavastuutoimintaan vihtiläisten hyvinvoinnin eteen, mikä on huomioitu myös valtakunnallisesti. Toimintaa toteutetaan muun muassa päiväkoti-ikäisten, koululaisten ja ikääntyneiden liikuttamisena. Lisäksi seuralla on joukkue erityisryhmille. NuPSissa halutaan kannustaa myös muita seuroja vastaavaan toimintaan.

Vuonna 1964 perustetun urheiluseuran nykyiseen lajivalikoimaan kuuluvat jalkapallo ja futsal. Vihdin kunta tarjoaa lajin harrastamiseen hyvät olosuhteet: kaksi nurmikenttää ja kolme tekonurmea. NuPSista todetaan, että osaavien ja innostuneiden seuratoimijoiden lisäksi erinomaiset puitteet ovat auttaneet lajin suosion kasvua paikkakunnalla. Tällä hetkellä seurassa palloilee lähes 900 rekisteröitynyttä pelaajaa sekä suuri joukko kuntoliikkujia lapsista aikuisiin.

- NuPS järjestää vuosittain noin 150 000 liikuntakertaa eri-ikäisille vihtiläisille. Olen laskenut, että jokainen kuntalainen liikkuisi vuosittain keskimäärin viisi kertaa seuran ohjauksessa, kertoo NuPSin kehittämispäällikkö, seuran yhteiskuntavastuuasioista vastaava Timo Tuomi.

Yhteiskuntavastuu koetaan tärkeäksi toiminnan kohteeksi

Seuran strategiaan on kirjattu yhdeksi osa-alueeksi yhteiskuntavastuutoiminta. Seurassa on havaittu kolmannen sektorin luomat mahdollisuuden kuntayhteistyöhön. Kolmas sektori pystyy tuottamaan hyviä palveluja kunnan järjestämän toiminnan lisäksi.

Aktiivisessa seurassa on päätetty panosta yhteiskuntavastuutoimintaa ja rahoitusta haetaan eri liikuttamishankkeisiin. Tällä hetkellä hankerahoituksen voimin työllistetään neljä työntekijää, joiden työpanos menee kuntalaisten hyväksi. Kaksi heistä on toiminnassa mukana oppisopimuskoulutuksen kautta ja kaksi ns. normaalissa palkkatyössä. Toinen oppisopimusopiskelija tekee osittain myös seuran hallinnollisia tehtäviä.

- Hankerahoituksen avulla voimme palkata tekijöitä liikuttamaan kuntalaisia kunnan tukena. Meillä on hyviä hankkeita käynnissä niin lasten ja nuorten kuin aikuisten parissa. Raha muutetaan toiminnaksi, josta vihtiläiset hyötyvät – siitähän isossa kuvassa on kyse, toteaa Tuomi.

Liikkuvampia päiviä lapsille ja nuorille

Seuratuen myötä seurassa käynnistettiin Palloilua päiväkodeille -hanke, jossa liikutetaan kaikki vihtiläiset 4–5-vuotiaat varhaiskasvatuksessa olevat lapset. Lisäksi seura pystyy järjestämään varhaiskasvattajille ohjaajakoulutusta, jonka avulla kannustetaan lisäämään liikettä päiväkodin päivään. Keväisin paikallisille päiväkodeille järjestetään myös oma jalkapalloturnaus.

Innokkaimmat voivat jatkaa jalkapallon harrastamista seuran perhefutiksessa. Siellä heitä odottaa jo päiväkodista tuttu ohjaaja ja näin seuratoiminta tulee myös tutuksi.

- Tavoitteenamme on, että lasten liike lisääntyisi varhaiskasvatuksessa. Hienointa tietenkin olisi, että liikunnallinen toimintatapa otettaisiin kuntatasolla käyttöön. Liikuttajina voisi olla hyvin kolmas sektori – kuten meidän mallissa, sanoo Tuomi.

Vihdin kunta on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa ja sitä kautta NuPS on viemässä liikettä koulumaailmaan. Tavoitteena on tehdä koulupäivästä liikunnallisempi. Yhteistyöllä rehtoreiden ja opettajien kanssa NuPSin ohjaajat auttavat oppimista liikunnan avulla ja osallistavat oppilaita erilaiseen liikuntatoimintaan. Kouluissa kokeillaan myös erilaisia liikunnan ja pedagogiikan yhdistämisen mahdollisuuksia.

- Koululaisten iltapäivätoimintaan olemme saaneet rahoitusta Lasten Liike -hankkeelta ja kunnan kerhotoiminnan tuesta. Näin pystymme liikuttamaan vihtiläisiä koululaisia myös koulupäivän jälkeen. Monella koululla ei ole muuta toimintaan, joten kerhot antavat jokaiselle lapselle mahdollisuuden kokea liikunnan riemua, toteaa Tuomi.

Kohtaamisia työikäisten ja vanhusten parissa

Työikäisiä liikutetaan puolestaan Kunnossa kaiken ikää (KKI)-ohjelman myöntämän tuen avulla. Kohderyhmälle järjestään matalan kynnyksen toimintaa jalkapallokoulun tiimoilta kaksi kertaa viikossa. Toiminnan tarkoituksena on parantaa osallistujien yleiskuntoa ja mahdollistaa sosiaalinen verkossa, jossa liikkua.   

Seurassa järjestetään maksutonta toimintaa myös ikääntyneille. Kohderyhmänä ovat ikäihmiset, joiden liikuntakyky on huonontunut eivätkä he pysty enää käyttämään kunnan palveluita. Toiminta koskee tällä hetkellä 50 vanhusta, joita käydään säännöllisesti liikuttamassa heidän omissa kodeissaan. Terveydenhoidon ammattilaiset ohjaavat apua tarvitsevia mukaan toimintaan.

- Liikuttamisen ja aktivoinnin tavoitteena on pidentää ikäihmisten mahdollisuuksia asua kotona ja näin tuoda myös kunnalle säästöjä. Ammattitaitoiset ohjaajamme liikuttavat vanhuksia kerran viikossa. Lisäksi heille annetaan pieniä kotitehtäviä, joita he pystyvät itsenäisesti toteuttamaan. Tukea toimintaan olemme saaneet paikalliselta Tuovi Siiri Hännisen säätiöltä ja STEAlta, kertoo Tuomi. Meillä on erittäin hyviä kokemuksia vanhusten parissa toimimisesta. Mukana olevien fyysinen toimintakyky paranee ja he saavat viikkoonsa sosiaalisen hetken, Tuomi lisää.

Tuomi kertoo yhteiskuntavastuutoiminnan olevan yksi osa seuran nykyistä toimintaa ns. perinteisen jalkapallon rinnalla. Hänen mukaan kaikki seurat pystyisivät tekemään osansa yhteiseen hyvään.

Kuvat: NuPS

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija