Valikko 6 / 2019

Uimataito ei ole itsestäänselvyys

Kesän tullen vesillä liikkuminen, uimaretket läheisille uimarannoille ja ajanvietto vesistöjen läheisyydessä lisääntyy. Suomessa hukkuu vuosittain 100–150 ihmistä, mikä on asukaslukuun suhteutettuna enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Suurin osa hukkumisista voitaisiin välttää muun muassa oikealla turvallisuusasenteella ja varautumisella. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus oppia uimaan sekä riittävät tiedot ja taidot itsensä ja toisten pelastamiseen veden varasta.

Pohjoismaisen määritelmän mukaan uimataitoinen on henkilö, joka syvään veteen pudottuaan ja päästyään pinnalle ui yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään. Uimataidottomuus voi rajoittaa myös osallistumista vesiaktiviteetteihin. Kaikilla on kuitenkin oikeus nauttia vedestä turvallisesti ja tämän mahdollisuuden eteen tekee töitä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH). SUH:n missiona on, ettei yksikään hukkuisi.

Tarvitaan runsaasti positiivisia elämyksiä vedessä olemisesta, jotta jokaisella olisi mahdollisuus oppia uimaan. Koulujen uimaopetuksen lisäksi vanhemmilla on merkittävä rooli uimisen mahdollistaja joko perheen yhteisissä hetkissä tai uimakouluissa.

- Yksi iso osa työtämme on ammattilaisten kouluttaminen. Kesän kynnyksellä on tietenkin tärkeää, että rannoilla on päteviä ihmisiä. Koulutamme vuosittain satoja uimaopettajia, uinninvalvojia ja rantapelastajia, joilla on ratkaiseva rooli lasten uimaan oppimisen ja uimataidon kehittymisen sekä rantojen turvallisuuden kannalta. Lisäksi asettamiemme tavoitteiden saavuttamiseksi viestimme ja valistamme, tuemme olosuhteiden luomisessa ja tuotamme ennaltaehkäisevää tietoa, kertoo SUH:n toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen.

Tavoitteisiin pyritään myös kampanjoimalla näkyvästi eri tahoille. Yksi Heinosen nostama esimerkki on Viisaasti Vesillä -kampanja, jossa viestitään turvallisemman vesillä liikkumisen puolesta. Hukkumiskuolemia pyritään ehkäisemään tiedottamalla vesiturvallisuusasioista sekä lisäämällä ihmisten tietoutta turvallisesta vesillä liikkumisesta. Yksi kampanjan päätavoitteista on saavuttaa kulttuurillinen asennemuutos koskien päihteiden käyttöä vesillä.

Maahanmuuttajaperheet tärkeänä kohderyhmänä

SUH edistää lasten ja nuorten oikeuksia saada opetussuunnitelman perusteiden mukaista uimaopetusta koulussa. Heinosen mukaan uinninopetuksesta vastaaville tehdyissä haastatteluissa nousi esille huolenaihe maahanmuuttajataustaisten oppilaiden heikommasta uimataidosta verrattuna muihin oppilaisiin. Yhtenä syynä tähän on nähty, että osalla maahanmuuttajataustaisista vanhemmista ei ole riittävästi tietoa koulujen uimaopetuksen sisällöistä ja tavoitteista, eikä uimataidon merkitystä välttämättä osata arvostaa.

- Olemme halunneet tukea maahanmuuttajaperheitä tutustumaan paikallisiin uimahalleihin muun muassa Tule uimahalliin -oppailla, joita on käännetty usealle eri kielellä. Olemme myös kouluttaneet maahanmuuttajataustaisia uimaopettajia, jotka ovat toimineet hienoina roolimalleina kaikille, toteaa Heinonen.

Keväällä SUH käynnisti Uimataito kuuluu kaikille -hankkeen, jonka päätavoitteena on uimataitoisten lasten määrän lisääntyminen Helsingissä ja Vantaalla.

- Haluamme tuoda maahanmuuttajaperheiden vanhemmille esille uimataidon tärkeyttä ja tietoa koulujen uimaopetuksen sisällöistä ja roolista uimataidon oppimisessa. Lisäksi toivomme, että tätä kautta perheet innostuisivat uimisesta myös vapaa-ajallaan, sanoo Heinonen.

Iloitaan vedestä turvallisesti

Suomessa nautitaan uimisesta, veneilystä ja saunomisesta. Hyvä uimataito ja vesiturvallisuustaidot antaa vapauden nauttia vedessä, vesillä ja veden äärellä olemisesta. Heinonen toivoo kaikkien nauttivan kesästä turvallisesti niin vesissä kuin rannoilla.

- Vesi on mahtava elementti, mutta on hyvä muistaa turvallisuusasiat. Vedestä kannattaa nauttia, mutta sitä pitää myös kunnioittaa. Turhia riskejä ei kannatta ottaa, toteaa Heinon lopuksi.


SUH on koulutus- ja valistusorganisaatio, jonka perustehtävänä on uimataidon, vesiturvallisuuden ja olosuhteiden edistäminen. Jokaisella tulee olla mahdollisuus oppia uimaan ja ennakoimaan mahdollisia vaaratilanteita sekä riittävät tiedot ja taidot itsensä tai toisen pelastamiseen veden varasta. Lisätietoa turvallisesta vesillä liikkumisesta: www.viisaastivesilla.fi

Kuvat: SUH arkisto

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija