Valikko 9 / 2020

Avoimet ovet -kysely kartoittaa soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun tilaa Suomen urheiluseuroissa

Suomen Paralympiakomitean Avoimet ovet -urheiluseurakyselyn tavoitteena on kartoittaa soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun tilaa seuroissa ja yhdistyksissä sekä sitä, millaista tukea seurat ja yhdistykset kaipaavat palvelujen järjestämiseen toimintarajoitteisille harrastajille.

Kyselyn kohteena ovat urheiluseurojen ohella myös muut liikuntaa järjestävät yhdistykset, esimerkiksi paikalliset ja alueelliset vammais- ja kansanterveysyhdistykset.

Tietoa kerätään Paralympiakomitean koordinoimaan Avoimet ovet -hankkeeseen, joka käynnistyi kesäkuussa 2020. Hanke toteutetaan yhdessä 17 lajiliitto- ja aluejärjestökumppanin kanssa. ESLU on mukana toteuttamassa hanketta.

– Avoimet ovet -hanke on lähtenyt hyvin liikkeelle. Seuraväellä on selkeästi kiinnostusta avata ovia erilaisille liikkujille. Mukaan on jo heti ensimmäisenä hankevuonna ilmoittautunut enemmän pilottiseuroja kuin osasimme odottaa, sanoo hankekoordinaattori Nina Peltonen.

Seurakyselyllä selvitetään lähtötilannetta Avoimet ovet -hankkeen käynnistysvaiheessa. Kysely on tarkoitus uusia hankkeen lopussa kolmen vuoden päästä. Silloin nähdään, onko hankkeessa onnistuttu lisäämään kaikille avointa toimintaa toteuttavien seurojen määrää ja parantamaan seuratoimijoiden osaamista.

Toimintarajoitteisilla ja vammaisilla henkilöillä tarkoitetaan seurakyselyn kontekstissa kaiken ikäisiä liikkujia ruohonjuuritason kokeilijoista ja harrasteliikkujista aina kilpatasolle saakka. He voivat toimia paraurheilun lajeissa, kehitysvammaisten Special Olympics -urheilussa tai he voivat olla elinsiirron saaneita, kuulovammaisia tai pitkäaikaissairaita. Kyse voi olla myös muissa rooleissa seuratoiminnassa olevista henkilöistä, kuten ohjaajista, valmentajista tai vapaaehtoisista.

– Seuran tai yhdistyksen vastaus on meille tärkeä, vaikka siellä ei tällä hetkellä järjestettäisi soveltava liikuntaa tai toiminnassa ei juuri nyt ole mukana vammaisia, pitkäaikaissairaita tai toimintarajoitteisia henkilöitä, Peltonen sanoo.

Avoimet ovet -seurakyselyn muotoilussa on hyödynnetty hollantilaisen Mulier Instituten urheiluseuroille ja liikunnan kuntokeskuksille lähettämää kyselyä, johon vuonna 2018 vastasi 407 urheiluseuraa. Uusin kysely Hollannissa lähetettiin kesäkuussa 2020.

– Tutkimusyhteistyöllä säästyy aikaa, kun jokaisen ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Suomi ja Hollanti kulkevat vammaisurheilun inkluusiossa aika samaan tahtiin, joten myös seurojen ongelmat ovat samankaltaisia. Sain lomakkeen kääntämiseen ja kysymysten pohdintaan apua Mulier Instituten tutkijoilta, koska heitäkin kiinnostaa vertailla Hollannin ja Suomen tilannetta, kertoo Paralympiakomitean tutkimuspäällikkö Aija Saari.

Avoimet ovet -seurakyselyn takaraja on 12.10.2020. Vastaa Avoimet ovet -seurakyselyyn.

Lisätietoja kyselystä:

Suomen Paralympiakomitea
seurakehittäjä, Avoimet ovet -hankekoordinaattori, Nina Peltonen, puh. 050 400 1532
tutkimuspäällikkö, Aija Saari, puh. 040 506 4208

Lähde: Suomen Paralympiakomitea
Kuva: Juhani Järvenpää/Paralympiakomitea