Valikko 10 / 2021
Ryhmä ihmisiä pitävät käsiään yhdessä - kuvaa yhteishengen nostatusta.

Eteenpäin, sanoi mummo lumessa! ESLUn Seurakartoitus antoi suuntaviivoja toiminnan kehittämiseen ja kurkisti seuratoiminnan arkeen

ESLU toteutti syyskuussa 2021 jäsenilleen ja kaikille toiminnasta kiinnostuneille Seurakartoituksen, jolla haluttiin selvittää liikunta- ja urheiluseurojen näkemyksiä ESLUn toiminnasta nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitukseen vastaamalla jokainen seuratoimija pystyi vaikuttamaan ESLUn palveluiden kehittämiseen ja antamaan arvokasta tietoa oman seuran arjesta – erityisesti haastavan koronavuoden jälkeen. Kartoitus oli jatkoa ESLUn aikaisemmille seuratutkimuksille, joita on tehty vuodesta 2005 alkaen.

Kartoitukseen vastasi 112 toimijaa. Vastaajien joukossa oli moninainen joukko eri toimihenkilöitä; enemmistö vastaajista toimii seuran puheenjohtajana, toiminnanjohtajana, hallituksen jäsenenä tai valmentajana. Suurin osa vastaajista on toiminut seuratoiminnassa yli 20 vuotta. Kartoitus tavoitti toimijoita eri kunnista ja kaupungeista, yli 69 prosenttia kyselyyn vastanneista edusti yli 300 jäsenen seuraa. Seuroista 73 prosentilla on palkattua työvoimaa.

Lisää aktiiveja seurojen toimintaan

Seurakartoituksen vastauksissa korostui lasten ja nuorten toiminnan kehittämisen tarve. Yli 60 prosenttia vastaajista koki, että lasten ja nuorten toiminnan kasvattaminen ja sen laadun kehittäminen korostuu tulevaisuuden toiminnassa. Huoli ikääntyvästä väestöstä ja liikunnallisesti passiivisesta kansasta konkretisoituu seurojen arjessa. Myös huoli aktiiveista on käsinkosketeltava.

Yli puolet vastaajista tavoittelee lisää jäseniä seuraan. Haasteina arjessa näkyvät koronapandemian seuraukset, työtehtävien kasaantuminen muutaman ihmisen varaan, vapaaehtoisten vähentyminen sekä haasteet olosuhteissa ja resursseissa. Seuratoiminnassa jaksamista lisäävät vastaavasti hyvä yhteishenki, osaavat toimijat ja rakkaus lajiin.

ESLU toimii alueensa seurojen tukena ja seuroja kuunnellen

ESLUn suhteen seurat kaipaavat laadukkaita koulutuksia, yhteisiä tapaamisia ja verkostoja sekä vinkkejä ja toimintamalleja vapaaehtoisten rekrytoimiseksi, nuorten osallistamiseksi ja toimihenkilöiden osaamisen kehittämiseksi. Myös viestinnän ja markkinoinnin sekä varainhankinnan kysymykset nousivat merkittävinä osaamistarpeina esille. ESLUlta toivottiin enemmän seurakäyntejä seuran omaan toimintaympäristöön sekä asiantuntija-apua arjen kysymyksiin. ESLUn tarjoamaa lakineuvontaa kiiteltiin jäsenetuna. ESLUn henkilökunta sai kartoituksessa kiitettävän arvosanan.

Koronakurimuksesta huolimatta vastaajien katse oli selvästi tulevaisuudessa: jatketaan matkaa kohti uusia haasteita ja mahdollisuuksia.

Työ jatkuu – yhdessä!

Kiitämme kaikkia aktiivisuudesta! Kartoitukseen saatuja vastauksia hyödynnetään ESLUn strategian päivityksessä sekä käytännön seuratoiminnan kehittämisessä. Erillinen, vapaaehtoisista koostettu, kehittämistyöryhmä kokoontuu marraskuussa.

ESLUn tavoitteena on hyvin ja laadukkaasti toimiva liikunta- ja urheiluseura. ESLU kouluttaa, kehittää ja konsultoi seuroja vastaamaan liikunnan ja urheilun yhä vaativampiin odotuksiin ja kysyntään yhteistyöverkostonsa kanssa. ESLUn työkaluja seuratoimintaan ovat muun muassa Seura-Akatemia-koulutukset, seuraseminaarit, seurakäynnit ja -konsultoinnit, verkostotoiminta, valmentaja- ja ohjaajakoulutukset sekä omalle seurallesi räätälöidyt tilauskoulutukset.

Tule mukaan loppusyksyn koulutuksiin/tilaisuuksiin ja jutellaan lisää!

Kuvituskuva: Pexels

Päivi Ahlroos-Tanttu

Toiminnanjohtaja