Valikko 4 / 2021
Puukasassa rungoista muodostunut sydän

Hyödyllisemmin, kestävämmin, seurallisemmin!

Ilmasto- ja ympäristöteot kuuluvat meille jokaiselle ja kaikille elämänaloille. Myös urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma nostaa urheilun ympäristövaikutusten vähentämisen yhteiseksi tavoitteeksi. Liikunta ja urheilu on Suomen suurin kansanliike, joten ei ole yhdentekevää, minkälaisen käden- tai jalanjäljen jätämme jälkeemme.

Seuroilla on yhteiskunnallisesti merkittävä rooli paitsi liikuttajina, myös kasvattavina ja osallistavina yhteisöinä. Tämä on iso mahdollisuus myös ympäristövastuullisen urheilun kehittämisessä. Asiaan tarttumisen helpottamiseksi Olympiakomitea on koonnut yhdessä Sitran ja pilottiseurojen kanssa kestävän kehityksen toimintamalleja. Nimensä mukaisesti KEKE-koutsi-aineiston on tarkoitus toimia seuratason kestävän kehityksen valmentajana.

Seuratoiminnan sydän on yhteisöllisyys. Usein kestävät toimintatavat perustuvat juuri yhdessä tekemiseen ja asioiden sopimiseen yhdessä aina tilojen käyttämisestä kuljetusten organisoimiseen. KEKE-koutsin valmennusfilosofia perustuukin paitsi kestävyyteen, myös yhteisöllisyyteen ja asioiden tekemiseen fiksusti. Arvolähtöiset valinnat vahvistavat yhteisöä, kun kestävät ratkaisut koetaan “meidän toimintatavaksi”.

Kestäviä valintoja

Liikenne on suurin ympäristöä kuormittava tekijä liikunnassa ja urheilussa, oli kyse harrastustoiminnasta tai huippu-urheilusta. Ilmaston kannalta vaikuttavinta onkin hioa taktiikkaa kuljetuksissa ja matkustamisessa. Hyvänä ohjenuorana toimii: liikutaan fiksusti, aktiivisesti ja joukkueena. Koronaepidemia on vähentänyt kimppakyytejä ja julkisten liikennevälineiden käyttöä, mutta tilanteen salliessa niihin toivottavasti palataan. Vanhempien perinteistä roolia ”kuljeta, kustanna ja kannusta” on perusteltua pohtia ja päivittää. Selkeästi organisoidut kimppakyydit vähentävät autoilun tarvetta ja myös vanhemmat voivat käyttää säästyneen ajan johonkin oleellisempaan. Kuljettaminen ei aina ole edes nuoren urheilijan edun mukaista, sillä esim. pyöräily treeneihin on laadukasta liikettä ja toimii alkulämmittelynä.

Treenimatkojen kulkemisen lisäksi päätökset turnaus- ja kisamatkoista sekä leireistä ovat keskeisiä. Kauemmas suuntautuvien matkojen kohdalla kannattaa miettiä vaikutuksia laajasti. Erityisesti junioreille sopivia haasteita ja kohokohtia voi löytyä myös läheltä ja pienemmillä kustannuksilla.

Oikeat välineet ja varusteet ovat olennainen edellytys ja tekevät harrastamisesta mukavaa. Helposti varusteita kertyy harrastuksen myötä liikaakin. Yhteisillä ohjeistuksilla ja varusteiden kierrättämisellä seuran sisällä voi ohjata harrastajia järkeviin ja kestäviin hankintoihin. Myös uusien seuravarusteiden hankkimisessa kannattaa käyttää harkintaa ja fiksuja kriteerejä. Edustusasujen elinkaaren ei tarvitse päättyä ensimmäiseen käyttäjään. Vaatteiden kierrätettävyyteen voi vaikuttaa monin tavoin keinoin, esim. välttämällä nimikointia ja opastamalla oikeaa huoltoa.  

Ruokavalinnoilla on suuri merkitys urheilijan kehitykselle ja myös ympäristölle. Usein samoista asioista hyötyvät sekä urheilija että ympäristö. Kasvisten määrän lisääminen ja lihan vähentäminen tai korvaaminen muilla proteiinilähteillä on suositeltava suunta. Tapahtumien buffetin ja ruokailun tuunaaminen on eduksi sekä urheilijoiden, yleisön että ympäristön kannalta.

Liikuntapaikat ja muut seuran käyttämät olosuhteet eivät aina ole seuran käsissä. Seura voi kannustaa tilojen omistajaa fiksuihin kehitystoimiin, varustamiseen ja kunnostamiseen. Energiansäästötoimilla voidaan hillitä käyttökustannuksia ja keventää toiminnan jalanjälkeä.

Kestävistä valinnoista ja ympäristöteoista viestiminen lisää jäsenistön ja sidosryhmien tietoisuutta ja maksimoi seuran positiivisen vaikutuksen, kädenjäljen.

Miten lähteä liikkeelle?

Seuran tai joukkueen johto voi tarkastella toimintaa yhdessä esimerkiksi vastaamalla KEKE-koutsin pikatestiin ja keskustelemalla sen herättämistä ajatuksista. Yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa asia kannattaa ottaa puheeksi ja etsiä yhteisiä ratkaisuja. Jäsenistön ympäristöaloitteita kannattaa kuunnella herkällä korvalla ja kannustaa aktiivisia ihmisiä kehittämään toimintamalleja. Tutustu KEKE-koutsin pikatestiin.

Kalkkiviivoille ei kannata jähmettyä. Ympäristöasioiden huomioimisen voi aloittaa arjen pienistä teoista. Koko harrastuskentän mittakaavassa yhteisvaikutukset ja välilliset vaikutukset ovat huomattavat.

Hyödyllisiä linkkejä:

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma löytyy Olympiakomitean sivuilta.
KEKE-koutsi – vinkit ympäristövastuulliseen seuratoimintaan -sivusto.

Teksti: Karoliina Ketola, yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija, Suomen Olympiakomitea
Kuvituskuva: Pixabay