Valikko 4 / 2021
Kaksi henkilöä pöydän äärellä tietokoneiden ja muistiinpanovälineiden kanssa

Seura elinkeinotoiminnan harjoittajana – todellinen riski vai mahdollisuus?

Minulta on usein kysytty yhdistystoiminnan verotukseen liittyviä käytännön neuvoja kirjanpidon kannalta. Käytännön kysymykset liittyvät elinkeinotoimintana harjoitettavaan toimintaan ja usein myös arvonlisäverotukseen, mikäli seura on joutunut ilmoittautumaan tai halunnut hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Tässä yhteydessä on todettava myös hyvä uutinen. Vähäisen liiketoiminnan rajaa nostettiin 1.1.2021 alussa 10 000 eurosta 15 000 euroon. Rajan nostaminen on hyvä ja tervetullut päätös.

Kun seura on tehnyt päätöksen rahoittaa osaa toiminnastaan liiketoiminnan muodossa, josta muodostuisi seuralle elinkeinotuloa, niin miten kirjanpito tulisi järjestää, jotta todellinen elinkeinotoiminnan tulos saadaan selville?

Perusperiaatteena on aiheuttamisperiaate. Ne seuran menot, jotka ovat syntyneet vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa olisi vähennettävissä saaduista tuloista. Osa menoista voi olla kuitenkin yleisluontoisia ja aiheuttamisperiaatteen soveltaminen saattaa olla haasteellisempaa. Toimiston yleiskulut, vuokrat, henkilöstökulut ja muut elinkeinotoimintaan liittyvät menot tulee siitä huolimatta kohdistaa aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Samaa kohdistamisperiaatetta tulee johdonmukaisesti noudattaa jokaisessa tilinpäätöksessä, ellei kohdistamisperiaatteessa ole tapahtunut muutoksia.

Arvonlisäverotuksessa noudatetaan samaa aiheuttamisperiaatteen mukaisesta menettelyä. Suoraan ja välittömästi kohdistettavien hankintojen arvonlisäveron vähennysoikeus määräytyy AVL 102 §:n perusteella. Silloin, kun seura harjoittaa sekä arvonlisäverollista toimintaa että arvonlisäveron vähennykseen oikeuttamatonta toimintaa, seuran on tiedettävä, mihin toimintaan hänen tekemänsä hankinnat kohdistuvat. Arvonlisäveron vähennysoikeus määräytyy tämän perusteella.

Tässä yhteydessä nostan esille dokumentoinnin merkitykset. Kun kirjanpitokirjauksia tehdään esimerkiksi hyväksymällä menotositteita, niin menojen aiheuttamisperiaatteet tulisi olla jo tositteen/menon hyväksyjällä selvillä. Myös arvonlisäveron vähennysoikeuden edellytykset tulee olla selvillä kirjauksia tehtäessä tai viimeistään kausiveroilmoituksen muodostamisen yhteydessä, koska kuukausittain tehtävän ilmoituksen tulee perustua tehtyihin kirjauksiin.

Samalla tavoin, kun seura kohdistaa esimerkiksi kuluja avustuskohteille tuottoja vastaavasti hyödyntämällä kohde- tai kustannuspaikkalaskentaa, niin elinkeinotoimintaa varten on hyvä avata oma kohde- tai kustannuspaikka. Tällä helpotetaan tilinpäätöksen ja veroilmoituksen laadintaa.

Seuran on hyvä laatia ohjeistus ja riittävällä tavalla dokumentoida menojen ja arvonlisäveron vähennysoikeuden periaatteet. Jokaisella seuralla harjoitettavan toiminnan luonne ja vähennysoikeuden kohdistamisperiaatteet poikkeavat toisistaan ainakin yleisluontoisten menojen osalta.

Ymmärrys perusperiaatteista ja oikealla tavalla tehty selkeä dokumentointi ja kirjausohjeet helpottavat käytännön kirjanpitotyötä, veroilmoituksen laadintaa ja pienentävät veroriskiä.

Aiheitta käsitellään laajemmin ESLUn Seura-Akatemia-koulutuksessa toukokuussa. Webinaari järjestetään torstaina 6.5.2021 klo 18.00–20.30. Tilaisuuden hinta on 60 euroa/osallistuja. ESLUn jäsenten kannattaa huomioida jäsenetu: kaksi osallistujaa yhden hinnalla. Lisätietoja webinaarista ja ilmoittautuminen. 

Teksti: Jukka Hämäläinen
Kuvituskuva: Pixabay