Valikko 5 / 2021

ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Kari Ekman kohti eläkepäiviä: Päivääkään en vaihtaisi pois!

Päätoimisesti työni urheilun parissa alkoi vuonna 1981. Viimeiset kymmenen vuotta on kulunut erittäin nopeasti ESLUn seuratoiminnan kehittäjänä mielenkiintoisten tehtävien parissa. Olen saanut olla kutsumusammatissa, josta olen tykännyt kuin ”hullu puurosta”.

Minulla on ollut loistava mahdollisuus olla mukana lähes kaikessa seuratoimintaan liittyvässä: harrastajana, pelaajana, vastuuvalmentajana, vanhempana, jaoston puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä, talkoolaisena, oto-kouluttajana, sparraajana, laatuarvioijana. En ole oikein koskaan tiennyt, olenko töissä vai vapaalla – kesästä alkaen tiedän tekeväni näitä hommia vapaalla.

Aloittaessani ESLUssa seuratoiminnan kehittäjänä asetin tavoitteekseni auttaa seuroja kehityspolun eri vaiheissa sekä rakentamaan seuran kivijalkaa ja mahdollisia tukitoimia sille tasolle, että kaikilla olisi hyvä ja turvallinen ympäristö toimia haluamassaan laadukkaassa seurassa ja toiminnassa. Uskon, että eteenpäin on päästy.

Aika ESLUssa on ollut näköalapaikka suomalaisen seuratoiminnan monimuotoisuuden arkeen, yli lajirajojen toiminnan kaikilla osa-alueilla. Olen päässyt tutustumaan kaikkeen mahdolliseen, sillä ESLUn alueella on arviolta noin kolmasosa Suomen seuroista ja väestöstä.

On ollut hienoa olla mukana ESLUn rautaisten ammattilaisten porukassa ja tehdä yhdessä työtä, joka ei tekemällä lopu. Yhteistyö seurojen, muiden Liikunnan aluejärjestöjen, lajiliittojen, Olympiakomitean, kuntien, yhteistyötahojen ja muiden toimijoiden kanssa on ollut erittäin opettavaista ja antoisaa. Yhteistyö on myös kehittynyt todella paljon vuosien varrella.

Olen saanut tutustua suureen joukkoon loistavia ja asiansa osaavia tyyppejä. Lisäksi taskuuni jää paljon uusia kontakteja ja ystävyyksiä.

Miten seuratoiminta on minun silmissäni muuttunut vuosien varrella

Viimeisten vuosien aikana seuroissa on menty huimasti eteenpäin. Osaaminen ja ammattimaisuus on lisääntynyt sekä ammattilaisten määrä kasvanut. Osaamisen lisäännyttyä myös toimijoiden vaihtuvuus on nopeutunut, mikä on tuonut omat haasteensa muun muassa osaamiselle ja seuratoiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle. Seuratoiminnan kehittämisessä seuran ihmiset ovat joukko, jonka päätökset ja teot ratkaisevat. Seuratoimijoiden osaamisen lisäämiseen tulee myös jatkossa panostaa.

Ammattilaisten määrän kasvu ja vapaaehtoisten vaihtuminen palkattuihin on tuonut paineita harrastamisen hintaan. Sanotaan, että toiminta on laadukkaampaa, mutta onko aina näin? Ammattilaisuus ei valitettavasti aina tarkoita ammattimaisuutta ja laatua. On seuroja, joissa toiminta pyörii vapaaehtoisten varassa ja on ammattimaisempaan kuin seurassa, jossa on palkattua henkilökuntaa. Tutkimusten mukaan ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia vapaaehtoistyöstä. Uskon vapaaehtoisuuden ja yhteisöllisyyden voimaan, kunhan se pystytään hoitamaan tämän päivän keinoin.

Työnantajana toimiminen ja siihen liittyvä osaaminen on kehittynyt seuroissa huimasti. Hyvässä seurassa asiat on paremmin hoidettu, kuin monella muulla työpaikalla. Nyt esille on noussut vapaaehtoisten ja ammattilaisten jaksaminen sekä resurssien riittämättömyys. Urheilu ja liikunta pystyy tarjoamaan mielenkiintoista ja mielekästä työtä kymmenille tuhansille ihmisille, jos taloudelliset resurssit löytyisivät. Tällaiset panostukset voisivat tuoda suunnattomia säästöjä yhteiskunnassa terveyspuolella.

Nykyään laadusta ja osaamisesta ollaan valmiita maksamaan myös enemmän. Seuroja hamutaan mukaan palvelutoimintaan, joka asettaa omat haasteensa järjestötoiminnassa. Se voi auttaa taloudellisten resurssien hankinnassa, mutta samalla mahdollisesti vie aikaresursseja.

Seuratoiminnan kehittämisessä pohditaan entistä enemmän toiminnan vaikuttavuutta sekä arviointia ja mitattavuutta. Millaisia toimenpiteitä ja asioita meidän tulisi tehdä, jotta työllä olisi todellista vaikutusta. Tätä pohditaan useassa seurassa.

Seurojen auttamisessa ei ole patenttiratkaisuja, vaan seuratoiminnan kehittäminen on parhaimmillaan räätälöityä toimintaa seurakohtaisesti. Kaikkea emme voi välttää, mutta hyvällä suunnittelulla ja varasuunnitelmilla voimme vähentää mahdollisia ongelmia ja säästää aikaa oikeiden asioiden tekemiseen.

Millainen on tulevaisuuden seura ja seuratoiminta? Se on meistä kaikista itsestämme kiinni! Yhteinen tavoitteemme on osaavat ihmiset hyvin toimivassa seurassa.

Kari Ekman ”Carda”

Kari Ekman

Seuratoiminnan kehittäjä