Valikko 5 / 2021
Liikkumissuositus kuvattuna

Uusi lasten ja nuorten liikkumissuositus: monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään tunti päivässä

Kaikille 7–17-vuotiaille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla, ikä huomioiden. Suosituksen mukainen määrä liikkumista voi kertyä useista liikkumisen hetkistä päivän aikana. Runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää.

Riittävä fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten ja nuorten terveelle kasvulle ja kehitykselle sekä hyvinvoinnille. Suomessa vain noin puolet 7–12-vuotiaista ja vain alle viidesosa 13–17-vuotiaista liikkuu suositusten mukaan. Tarve liikkumisen lisäämiseen on olemassa. Uusi kansallinen lasten ja nuorten liikkumissuositus kuvaa parhaaseen tieteelliseen näyttöön perustuen, kuinka paljon ja millaista liikuntaa lapset ja nuoret tarvitsevat hyvinvointinsa turvaamiseksi.

Kaikille 7–17-vuotiaille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia yksilölle sopivalla tavalla, ikä huomioiden. Runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää. Uuden suosituksen mukaan lasten ja nuorten olisi hyvä liikkua viikon jokaisena päivänä, ja suurimman osan liikkumisesta tulisi olla kestävyystyyppistä.

– Tavoite on, että jokainen löytäisi itselleen sopivan tavan liikkua, vaikka kavereiden kanssa yhdessä, toteaa ESLUn lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Sari Lähdesmäki.

Teholtaan rasittavaa kestävyystyyppistä liikkumista sekä lihasvoimaa ja luustoa vahvistavaa liikkumista tulisi tehdä vähintään kolmena päivänä viikossa. Liikkumisen tulisi olla monipuolista, jolloin erilaiset liikuntataidot kehittyvät. Myös liikkuvuuteen on hyvä kiinnittää huomiota.

Suosituksen mukainen määrä liikkumista voi kertyä useista liikkumisen hetkistä päivän aikana. Vähäisempikin liikkumisen määrä on hyödyllistä, vaikka suositus ei täyttyisikään viikon jokaisena päivänä. Liikkumisen ilo auttaa pysyvien liikkumistottumusten ja harrastusten löytämisessä.

Lasten liikkumisen suositus

7–17-vuotiaille suositellaan:

  • Reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään tunti päivässä.
  • Nosta reilusti sykettä ja hengästy kolme kertaa viikossa.
  • Vahvista lihaksistoa ja luustoa kolme kertaa viikossa.
  • Tauota paikallaanoloa ja liiku aina kun voit.
  • Nuku riittävästi, jotta palaudut päivästä.

Päivittäinen liikkuminen kuuluu kaikille lapsille ja nuorille

Turvallinen ja yhdenvertaisesti saavutettava päivittäinen liikkuminen kuuluu kaikille lapsille ja nuorille. Liikkumissuosituksen keskeisiä toimeenpanijoita ovat perhe ja kaverit, koulut ja oppilaitokset, liikunta- ja urheiluseurat ja kaikki liikuntaharrastusten järjestäjät, kunnat sekä valtionhallinto.

– Kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan esimerkiksi kannustaa liikkumaan koulumatkat niin sanotusti omin voimin. Liikuntaa ohjaavat ohjaajat huolehtivat, että harrastuskerran aikana tulee paljon liikettä ja hengästymistä, kertoo Lähdesmäki.

Uusi lasten ja nuorten liikkumissuositus valmisteltiin monitieteisessä ja -ammatillisessa lasten ja nuorten liikkumisen ja hyvinvoinnin asiantuntijaryhmässä. Suosituksen ydin ei ole juuri muuttunut aiemmasta vuoden 2008 suosituksesta, mutta suosituksen sisältöä on muokattu vastaamaan paremmin viime vuosina merkittävästi kasvanutta, monipuolistunutta ja tarkentunutta tutkimusnäyttöä lasten ja nuorten liikkumisesta.

– ESLU välittää tietoa uusista liikkumissuosituksista muun muassa koulutuksissa, verkostoissa ja seminaareissa.  Toiveemme on, että lapsilla ja nuorilla on lupa ja mahdollisuus liikkua myös koulu- ja opiskelupäivän aikana. Esimerkiksi välitunnit ovat hyvä mahdollisuus kerätä päivittäistä liikunta-annosta. Harrastamisen Suomen mallissahan on tarkoituksena mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä, toteaa Lähdesmäki.

Tutustu julkaisuun: Liikkumissuositus 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarja 2021:19.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 7.4.2021
Kuvat: UKK-instituutti

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija