Valikko 8 / 2021
Kahden henkilön kädet yhdessä, taustalla taivas

Turvallinen toimintaympäristö on meistä kiinni!

Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on kovaa ja erilaista tekemistä on tarjolla enemmän kuin koskaan aiemmin. Liikkujat ja seuratoimijat – niin lapset, nuoret, aikuiset kuin iäkkäätkin – haluavat harrastustoiminnan olevan laadukasta ja erityisesti vanhemmat odottavat lapsilleen turvallista toimintaympäristöä sekä vastuullista ja osaavaa ohjaajatoimintaa. Näihin vaatimuksiin meidän tulee pystyä vastaamaan, jotta liikunta pysyy kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa.

Turvallisen toimintaympäristön merkitys on korostunut liikunnan ja urheilun kentällä olennaisella tavalla ja sen edistäminen edellyttää urheiluyhteisön yhteistyötä. Toimintakenttä muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Suomalainen seuratoiminta koskettaa lähes 1,8 miljoonaa ihmistä, mikä tarkoittaa kolmannesta väestöstämme. Meidän liikunnan edistäjien on kuunneltava herkällä korvalla kentän ja yhteiskunnan tarpeita. Meidän on myös oltava rohkeita, vastuullisia ja keskusteltava proaktiivisesti yhteiskunnassa ilmenevistä ikävistä ilmiöistä sekä etsittävä keinoja niiden kitkemiseen. Ihmiset, jotka eivät kunnioita toisen henkistä ja fyysistä hyvinvointia, eivät ole tervetulleita seuratoimintaan.

Turvallisesta, hyväksyvästä ja yhdenvertaisesta seurayhteisöstä jokainen voi löytää paikkansa

Vaikka liikuntaa ja urheilua piinannut koronapandemia on koskettanut harrastamisen kenttää varsin ikävällä tavalla, on tämä samalla nostanut harrastamisen merkityksen ja yhteisöllisyyden tarpeen yhteiskunnallisesti aivan uuteen valoon. Harrastamisen ja seuratoiminnan merkitys on tunnistettu laajalti eikä ainoastaan liikunnan merkityksen kannalta vaan myös psykologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Harrastamisen kipinä voi muuttaa koko elämän! Mielekkäästä tekemisestä saatavat onnistumisen kokemukset, ystävät, ilo ja sosiaaliset kohtaamiset ovat korvaamattomia.

Urheiluseuratoiminnasta puhuttaessa, on hyvä muistaa, ettei seuratoiminta tarkoita ainoastaan liikunnallisia suorituksia ja hikipisaroita. Vaikka liikunnalliset arvot ovat seuratoiminnan keskiössä, tarjoaa seuratoiminta myös paljon muuta. Seuratoiminta tarjoaa liikunnan ilon lisäksi myös mahdollisuuden toteuttaa itseään erilaisten vapaaehtoistehtävien kautta. Uskon, että seurayhteisö voi parhaimmillaan tarjota esimerkiksi yksinäisille kaivattua vuorovaikutusta ja mielekkäitä kohtaamisia, paikan, jossa olla osa yhteisöä ja tehdä jotain merkityksellistä.

Saamani tiedon mukaan Suomessa on ainoastaan yhdeksän kuntaa, joissa ei ole urheiluseuraa. Seuratoiminta on valtava yhteisöllisyyden mahdollistaja. Jokainen meistä haluaa kuulua johonkin, olla osa jotain itseään suurempaa. Koska seuratoiminta kokoaa yhteen joukon erilaisia ihmisiä, on äärettömän tärkeää, että urheiluympäristö on turvallinen, salliva, yhdenvertainen ja hyväksyvä. Tällaisesta ympäristöstä jokainen voi halutessaan löytää paikkansa.

Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi on konkreettinen työkalu turvallisen liikunnan puolesta

Urheiluyhteisön yhteinen kurinpitojärjestelmä hyväksyttiin Olympiakomitean kevätkokouksessa. Meidän pitää pystyä vaikuttamaan siihen, että kurinpidollisia toimenpiteitä joudutaan toteuttamaan liikunnan ja urheilun kentällä mahdollisimman vähän. Meidän on sen sijaan löydettävä varhaisen vaikuttamisen keinoja, joiden kautta edistämme koko toimintaympäristön ymmärrystä ja osaamista.

Turvallisen toimintaympäristön keskiössä on sekä laadukas ohjaus- ja valmennustoiminta, että muiden harrastamisen piirissä toimivien osaamisen ja ammattitaidon varmistaminen. Ammattitaidolla tarkoitan tässä niin ymmärrystä, osaamista kuin halua oppia uutta. Yksi konkreettinen kehitystoimenpide ja työkalu asian edistämiseksi on Olympiakomitean elokuussa lanseeraama Vastuullinen valmentaja-verkkokurssi, joka on rakennettu yhteistyössä lajien ja sidosryhmiemme kanssa. Verkkokurssin tavoitteena on kehittää ohjaajien ja valmentajien osaamista ja edistää tätä kautta urheiluyhteisön yhteisen vastuullisuusohjelman periaatteita. Kurssi on avoin kaikille valmentajille ja seuratoimijoille lajista riippumatta. Olit sitten päätoiminen, vapaaehtoinen, konkari tai aloittelija; verkkokurssi kutsuu jokaisen toimijan mukaansa.

Kun tunnistamme turvallisen toimintaympäristön merkityksen jokapäiväisissä toimissamme, sitoudumme niihin sydämellä, otamme arjen kohtaamisista ja yhteisössämme tapahtuvasta vuorovaikutuksesta vastuuta, saamme edistettyä toimintaympäristöämme sekä liikunnan ja urheilun kilpailukykyä myös tulevaisuudessa.

Teksti: Jaana Tulla (kuvassa)
Kuvituskuva: PixaBay

Jaana Tulla mukana ESLUn seurawebinaarissa 30.10.2021

ESLUn seurawebinaari järjestetään aiheella: Urheiluseurat muuttuvassa maailmassa. Tullan lisäksi päivän asiantuntijoiksi saapuvat muun muassa Mikko Dufta, Juha Heikkala, Toni Piispanen ja Felix Adje.

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan, mitä mahdollisuuksia muuttuva maailma tarjoaa seurojen toimintaan? Voimmeko ennakoida tulevaisuuden toimintaan vaikuttavat muutokset analysoimalla ns. hiljaisia signaaleja? Mihin haasteisiin on vastattava? Miten varmistamme, että seuratoiminnassa on tilaa jokaiselle – vastuullisesti, eettisesti ja moninaisesti?

Lue lisää ESLUn seurawebinaarista ja ilmoittaudu mukaan.