Valikko 8 / 2021

Vastuullinen johtaminen seuratoiminnassa

Pj-klubin tapaamisessa (28.9.2021) syvennytään vastuullisen urheilun maailmaan. Vieraaksi saapuu Suomen Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki. Lähdesmäki on yritys- ja järjestöjohtaja sekä kauppaneuvos, joka on toiminut vuosien aikana lukuisissa liike-elämän johto- ja hallitustehtävissä. Nostamme Etelätuulessa Lähdesmäen ajatuksia ja pohdintoja Pj-klubin aiheesta neljän kysymyksen ja teeman kautta.

Liikunnan ja urheilun erityispiirteitä puheenjohtajan näkökulmasta

Omasta kokemuksestani nostaisin esille kolme teemaa: uudet lajit ja toimijat kentällä, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä vapaaehtoistyö. Uudet toimijat tuovat haastetta ehkä perinteisille järjestöille. Jotta oma yhteisö säilyy ja pystyy aidosti toimimaan, on toimintoja myös pystyttävä kehittämään tai toiminta hiipuu. Vuosien saatossa myös maailmankuva on muuttunut. Tällä hetkellä vastuullisuus ja tasa-arvotyö koetaan todella tärkeäksi ja keskeisenä yhdistystä eteenpäin vievänä toimenpiteenä. Yhteisöissä pitää tehdä linjauksia ja dokumentoida päätöksiä sekä etenkin jalkauttaa näitä toimijoiden kesken. Koen myös, että ajatus vapaaehtoistyöstä on muuttunut vuosien varrella. Aina ei ymmärretä, että vapaaehtoistyöhön mukaan lähteminen tarkoittaa, että silloin myös itse tehdään ja annetaan omaa aikaa luvatuille toiminnoille. Liikunnalle on todella merkityksellistä, että mukana on aktiivisia vapaaehtoisia.

Puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät

Yksi tärkeimmistä asioista, jota jokaisen puheenjohtajan pitäisi miettiä, jo asettuessaan ehdolle, on aika. Jokaisen tulisi kysyä itseltään: Onko minulla oikeasti aikaa ja halua tehtävän vaatimalla tavalla? Työ vaatii sitoutumista ja tehtävät painottuvat iltoihin ja viikonloppuihin. Puheenjohtajan tehtävät ovat laajentuneet vuosien varrella, eikä tehtäviä voi keskittää yhden ihmisen hartioille.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tunnesiteen ja halun toimintaan tulee olla niin vahva, että puheenjohtaja uskaltaa olla edustamansa tahon ”kasvot ja ääni”. Myös julkikuvan pitää olla sellainen, että pystyy siihen. Puheenjohtajan on sisäistettävä yhteisön ja toiminnan ajatus. On uskallettava ylläpitää koko toiminta-ajatusta niin, ettei vain yhden osa-alueen toimintoja kehitetä ja viedä eteenpäin.

Tietenkin kaiken taustalla on ajatus hyvästä hallinnosta, tietämys hallituksen vastuista ja velvollisuuksista, tasapuolisesta johtamisesta sekä yhdessä rakennetusta johtamisjärjestelmästä.  

Vastuullinen johtaminen ja miten se vie seuratoimintaa eteenpäin

Nykyaikainen johtaminen ei ole niin sanottua pomottamista. Johtaminen on ammattimaisuutta edellyttävää, vastuullista, yhdenvertaista ja modernia tekemistä sekä tulevaisuutta ymmärtävää näkemystä. Johtamisjärjestelmän pitää olla rakennettu niin, että jokaista osapuolta arvostetaan ja jokainen saa rauhassa tehdä omia tehtäviään.

Koen, että nykyaikaisessa ja vastuullisessa johtamisessa keskusteluille varataan aikaa ja annetaan tilaa. Ihmisiä ei pidä arvostella sen mukaan, mitä mieltä he ovat, kaikkien tulee kuunnella erilaisia ihmisiä ja ajatuksia asioiden ja päätösten valmistelussa.

Vastuullinen johtaminen edellyttää uskallusta sanoa asioita ääneen ja olla eri mieltä esimerkiksi kurinpidollisissa ja tasa-arvoasioissa. Asiat eivät muutu, jos niitä ei uskalleta viedä eteenpäin tai ei uskalleta kohdata haasteellisia tilanteita. Vuosien varrella olen huomannut, että usein kilpa- ja huippu-urheiluun panostavat henkilöt lähtevät vahvasti viemään omaa asiaansa eteenpäin. Tippuvatko lapset ja nuoret pois seuratoiminnasta liiallisten tasovaatimusten vuoksi? Miten seurat ovat pohtineet drop out -ilmiötä tai kehittäneet harrastamisen mahdollisuutta vs. kilpaurheilu? Tässä kohtaa puheenjohtajan tehtävänä on muistuttaa sovituista linjauksista, esimerkiksi liikunnan edistämistyöstä, varainhankinnasta tai ikäihmisten liikuttamisesta.

Vastuullisuus ja eettiset kysymykset horjuttavat ja herättävät tunteita. Pölyttyneitä kuppikuntia pitää uskaltaa avata ja etenkin pitää toimintaa avoimena kaikille. Vastuullisuuteen kuuluvat myös olosuhdetekijät, joiden kanssa pitää tehdä työtä. Liikunnan parissa on pohdittava, olemmeko me kestävän kehityksen tiellä. Koen vahvasti, että vastuullisuus ja tasa-arvotyö tuottaa myös tulosta.

Meillä on liikunnan puolella vielä paljon pohdittavaa siitä, miten viedään seuratoimintaa eteenpäin. Nämä keskustelut ovat erittäin tärkeitä. Tarvitsemme mukaan ihmisiä, jotka ovat valmiita käyttämään aikaan seuratoiminnan eteen.

Ilmoittaudu mukaan syyskuun Pj-klubiin

Pj-klubissa jatketaan keskustelua vastuullisuudesta ja johtamisesta. Lähdesmäen puheenvuorossa nostetaan esille muun muassa seuraavia teemoja: yhteisöllisyys – yhdessä tekeminen, toiminnan kestävyys ja läpinäkyvyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet sekä puheenjohtajan rooli. Lisäksi pohdimme, miten näitä oppeja voi hyödyntää seuratoiminnan arjessa. 

ESLUn Pj-klubi on seurojen puheenjohtajille tarkoitettu tapaamis- ja kouluttautumisfoorumi, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tapaamisissa puheenjohtajille tarjotaan ajankohtaisen tiedon lisäksi mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia seuratoiminnan johtamisesta.

Syyskuun Pj-klubi järjestetään Helsingissä Pohjola Sairaalan tiloissa ti 28.9.2021 klo 18.00–21.00. Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoja löydät ESLUn tapahtumakalenterista.

​Tilaisuus on maksuton ESLUn jäsenseurojen puheenjohtajille ja avoin muille seurojen puheenjohtajille hintaan 15 €.

Kuvituskuva: PixaBay

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija