Valikko 4 / 2022
Liitutauluun piirretty ajatuskupla, jonka sisällä lamppu

Harrastajasta työntekijäksi - miten velvollisuudet muuttuvat?

Perinteisesti seuroissa on tehty vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoiset ovat joskus jäseniä, joskus eivät. Nykyään yhä enenevässä määrin yhdistykset käyttävät palkattua henkilöstöä eli työntekijöitä. Huhtikuun Seura-Akatemia-koulutuksessa pohditaan, miten velvollisuudet muuttuvat, kun harrastuksesta tulee työ.

Erona on se, maksetaanko palkkaa vai ei. Palkka voidaan maksaa rahana (pääsääntö), mutta palkkaan rinnastuu myös muu taloudellinen etu. Toisin sanoen, jos henkilö saa tehtyä työtä vastaan tavaroita tai alennuksia seuran maksuista itselleen tai edustamalle taholle, on kyse palkkatyöstä.

Seuran jäsentä koskevat seuran säännöt ja toimintaohjeet. Muuta vapaaehtoistyöntekijää (esimerkiksi jäsenen vanhempi) koskevat vain yleiset käyttäytymistä ja toimintaa ohjaavat normit ja säännöt. Sen sijaan, jos kyse on palkkatyöstä, toimintaa ohjaa voimakkaasti työoikeudellinen lainsäädäntö.

Jäsenen / vapaaehtoisen / työntekijän asema poikkeaa merkittävästi toisistaan:

  • Vakuuttaminen (yhdistystoiminnan vakuuttaminen / talkootyön vakuuttaminen / työntekijöiden pakollinen vakuuttaminen)
  • Turvallisuus (työturvallisuus työnantajan lakisääteisenä velvoitteena)
  • Terveys (työterveydenhuolto työnantajan lakisääteisenä velvollisuutena)  
  • Palkkatulon verotus (erotuksena verohallinnon määrittelemistä kulukorvauksista)
  • Työsopimusoikeudelliset lakisääteiset työnantajavelvoitteet (työsuhdeturva, työaika ja lomat yms.)

Seura-Akatemia: Harrastajasta työntekijäksi - miten velvollisuudet muuttuvat? -koulutus 21.4.2022

Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään, milloin kyse on jäsentoiminnasta, milloin vapaaehtoistoiminnasta ja milloin palkkatyöstä. Edelleen käsitellään sitä, miten yhdistyksen rooli ja velvollisuudet eroavat riippuen siitä onko kyse jäsenestä, kolmannesta tahosta tai työntekijästä.

Seura-Akatemian luennoitsijana ja asiantuntijana toimii asianajaja Teppo Laine, joka on toiminut yhdistysoikeuden oikeudellisena neuvonantajana ESLUssa jo viidentoista vuoden ajan.

Tilaisuuden hinta on 60 €/osallistuja. ESLUn jäsenten kannattaa hyödyntää jäsenetu: Kaksi osallistujaa yhden hinnalla. Tilaisuus järjestetään verkkokoulutuksena. Ilmoittaudu mukaan 19.4.2022 mennessä ESLUn sivuilla.

Teksti: Teppo Laine
Kuvituskuva: Pixabay