Valikko 7 / 2022
Harrastusviikko tunnus

Harrastusviikko 5.–11.9.2022 tarjoaa seuroille mahdollisuuden esitellä toimintaansa lähialueen lapsille ja nuorille

Vuoden 2020 koululaiskyselyyn vastanneista joka viidenneltä lapselta/nuorelta puuttuu toivottu harrastus. Kyselyyn vastanneista yli 60 prosenttia haluaisi kuitenkin aloittaa harrastamisen. Harrastusviikko luo yhdistyksille ja urheiluseuroille mahdollisuuden tutustuttaa ja innostaa lapset ja nuoret uusien harrastusten pariin.

Idea harrastusviikosta lähti alun perin nuorten toiveesta saada paikkakunnan harrastusmahdollisuudet omalle koululle tai sen lähistöön kokeiltavaksi. Viikon aikana oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastuksia.    

Valtakunnallisen harrastusviikon tavoitteena on myös nostaa erilaiset harrastukset viestinnällisesti esiin.

Parhaimmillaan harrastusviikko tuo uusia harrastajia toimintaan

Harrastustoiminnalla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja edistetään sosiaalista elämää. Kaikilla ei ole rohkeutta tulla kokeilemaan uutta harrastusta, vaikka mieli tekisi. Lapsi ja nuori saattaa miettiä, millaisia ohjaajia seurassa/kerhossa työskentelee? Miten tutustumiskertaan tulisi pukeutua? Mitä pitää ottaa mukaan ja mitä häneltä odotetaan?

- Harrastusviikko antaa loistavan mahdollisuuden lapselle tai nuorelle saada ensikosketuksen seuran toimintaan. Esittelypisteellä oppilaat tutustuvat ohjaajiin ja voivat kysellä heiltä harrastuksesta. Jotta pisteellä kävisi mahdollisimman monta lasta ja nuorta, kannattaa siitä rakentaa helposti lähestyttävä. Oppilaista on hauska kokeilla myös opettajan omaa harrastusta, toteaa ESLUn nuorisopäällikkö Tarja Nieminen.

Jokaisen harrastuksen järjestäjän toivotaan ottavan rohkeasti yhteyttä lähialueen kouluihin ja kertovan, että tulevat mielellään esittäytymään harrastusviikolla. Yhdessä viestimällä saamme tietoa harrastusviikosta leviämään ja uusia kouluja mukaan.

Harrastusviikko voidaan toteuttaa koulu- tai kuntakohtaisesti

Koulu tarjoaa turvallisen kokeilukentän, jossa mielenkiintoiseen harrastukseen voi tutustua yhdessä koulukavereiden kanssa. Kouluissa voi järjestää esimerkiksi harrastusten teemapäiviä tai kaikkien luokkien vanhempainillan harrastusten toimintapisteisiin tutustuen. Harrastusviikko on seuroille ja muille järjestöille tilaisuus kohdata ne lapset ja nuoret, jotka eivät muuten ehkä olisi ajatelleet kyseisen harrastuksen aloittamista.

Kuntakohtaisesti voi järjestää esimerkiksi harrastusmessut, johon oppilaat tutustuvat opettajien johdolla päivällä ja illalla perheiden kanssa yhdessä. 

Lisätietoja

Lue lisää Harrastusviikosta.

Harrastusviikko linkittyy Harrastamisen Suomen malliin. Tutustu Harrastamisen Suomen mallin verkkosivuihin.

 

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija