Lasten Liike -iltapäivät

Lasten Liike -kokonaisuuden tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuus osallistua maksuttomaan tai edulliseen liikunnalliseen kerho- tai harrastustoimintaan. Tällä hetkellä kouluissa järjestettävä liikunnallinen kerhotoiminta tavoittaa vain 27 prosenttia lapsista ja vain kaksi kolmasosaa lapsista liikkuu tarpeeksi.

70 prosenttia lapsista jää liikunnallisten iltapäiväkerhojen ulkopuolelle


Lasten Liikkeen toiminnasta ja ohjauksesta vastaavat paikalliset seurat ja yhdistykset. Toimintaa toteutetaan lapselle tutussa kouluympäristössä tai koulujen lähellä olevilla liikuntapaikoilla. Lasten Liike on pääosin yritysten rahoittama ja sitä koordinoi Olympiakomitea sekä alueellisesti liikunnan aluejärjestöt. Tuemme olemassa olevaa toimintaa ja luomme mahdollisuuksia uusien kerhojen käynnistymiseen. Toiminta on lapsille ilmaista tai edullista monilajista matalan kynnyksen liikuntaa, joka kehittää liikunnan perustaitoja monipuolisesti.

Kuinka saan kouluni tai seurani mukaan toimintaan?

Lasten Liike toimintaan voi hakea mukaan maaliskuussa 2019. Tutustu hakukriteereihin ja toiminnan vastuisiin sekä reunaehtoihin Olympiakomitean sivuilla (sivusto aukeaa maaliskuussa haun auettua).

Miten lapsi mukaan toimintaan?

Ilmoittautuminen kerhoihin tapahtuu Lasten Liike -sivuston kautta valitsemalla paikkakunta, koulu ja kerho. Ilmoittautuminen viedään loppuun Suomisport-järjestelmässä.

 


Valtakunnallisen ja vaikuttavan toiminnan synnyttäminen edellyttää yhteistyötä, jossa kunnat, paikalliset seurat, yhdistykset, koulut, yritykset ja muut tahot puhaltavat yhteen hiileen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.