Hallinto

Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen luoma seurojen laatuohjelma, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kehittäminen. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Seuralle myönnetty Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Se on tunnustus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille sekä vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin. Tähtimerkki osoittaa seuran täyttävän kohderyhmäkohtaiset (lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät.
 

Tähtiseuraohjelman hyödyt seuralle:

  • Yhteinen vahva brändi tuo esille seuran laadukasta toimintaa
  • Tukea seurakehitykseen, joka mahdollistaa toiminnan jatkuva kehittämisen
  • Sähköinen kehittämistyökalu seurojen käyttöön sekä tietoa, viestintää ja koulutusta
  • Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista seurojen, lajiliittojen sekä aluejärjestöjen välillä
  • Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena helpottaa seuran kehittämistyötä
  • Mahdollisuus tuoda seuran toimintoja näkyväksi ja kehittää seurasta välittyvää mielikuvaa harrastajien, vanhempien, yhteistyökumppanien sekä muiden sidosryhmien keskuudessa

Lisätietoja Tähtiseuraohjelmasta löydät täältä.
 

Neuvontapalvelut

ESLUn neuvontapalvelut tarjoavat neuvontaa muun muassa taloushallintoon, viestintään, varainhankintaan, seurakehitystyöhön ja lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi seuran sääntöjen uudistamiseen, matkakorvausten ja palkkojen maksamiseen, tapahtumien järjestämiseen tai turvallisuussuunnitelman tekoon liittyvissä kysymyksissä jäsenseurat voivat olla yhteydessä seuratoiminnan kehittäjä Kari Ekmaniin.

Lisäksi EU-rahoituskysymyksiin jäsenillä on mahdollisuus saada maksutonta puhelinneuvontaa aluejärjestöjen erityisasiantuntija Timo Hämäläiseltä, puh. 050 585 0461.
 

Oman seuran analyysi

Oman seuran analyysi on Olympiakomitean kehittämä seurojen käytössä oleva ilmainen ja helppokäyttöinen kysely, jonka avulla kartoitetaan seuran toimivuutta. Kyselyssä seuran keskeiset sidosryhmät arvioivat seuratoiminnan nykytilaa antaen samalla palautetta seuran toiminnasta. Analyysin tulokset ovat automaattisesti seuran käytössä.

Lisätietoja Oman seuran analyysistä löydät täältä.

ESLU tarjoaa jäsenetuna seuratoiminnan kehittäjän maksuttoman avun ensimmäiseen Oman seuran analyysiin sekä jatkotoimenpiteiden suunnitteluun.