Valmentajat ja ohjaajat

Suomen Valmentajat

Suomen Valmentajat on kaikkien suomalaisten ja Suomessa toimivien ulkomaalaisten valmentajien sekä valmennusta edistävien tahojen yhteisö ja palveluorganisaatio. ESLU ja Suomen Valmentajat tekevät tiivistä koulutusyhteistyötä, jonka tavoitteena on tukea valmentajien ja valmennuksesta kiinnostuneiden osaamisen kehittämistä. Lisäksi koulutustilaisuudet tarjoavat valmentajille ja seuratoimijoille luonnollisen ympäristön verkostoitumiseen sekä toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseen.
 

Suomen Valmentajien tehtävät vuoteen 2020 saakka:

Arvostus – Suomen Valmentajat edistää valmentajien arvostusta osana urheilun yhteiskunnallista arvostusta ja vaikuttavuutta viestinnän avulla ja palkitsemalla ansioituneita valmentajia.

Osaaminen – Suomen Valmentajat lisää valmentajien osaamista sekä omilla että yhteistyössä järjestetyillä koulutuksilla, valmennustiedon ja valmennuskirjallisuuden työstämisellä sekä osallistumalla valmennuskoulutuksen kehittämiseen.

Yhteisöllisyys – Suomen Valmentajat on perustettu lisäämään valmentajien yhteisöllisyyttä ja sitä työtä yhdistys tekee edelleenkin. Yhteisöllisyyttä lisätään järjestämällä valmentajille mahdollisuuksia kohdata toisiaan ja jakaa kokemuksiaan vertaistensa kanssa.

Valmentajuus – Suomen Valmentajat tekee töitä valmentajuuden monimuotoisuuden esiintuomiseksi sekä vahvistaa valmentajuutta vaikuttamalla valmentajien olosuhteiden ja toimintaympäristön kehittämistyöhön.

Yhteistyö – Suomen Valmentajien roolina suomalaisessa urheiluyhteisössä on tuoda esiin valmentajien ääni toiminnassa ja päätöksenteossa.
 

Suomen Valmentajien jäseneksi voi liittyä jokainen urheiluvalmennuksen parissa toimiva henkilö. Jäseneksi voi liittyä myös yhteisö, joka huolehtii valmentajistaan ja heidän osaamisestaan.

Lisätietoja Suomen Valmentajien toiminnasta löydät täältä.