Valikko 6 / 2018

Seurojen järjestämään kerhotoimintaan 24 000 euroa Etelä-Suomen alueella

Tällä hetkellä kouluissa järjestettävä liikunnallinen kerhotoiminta tavoittaa vain 27 prosenttia lapsista ja vain kaksi kolmasosaa lapsista liikkuu tarpeeksi. Koulukyselyissä valtaosa oppilaista on kuitenkin ilmaissut kiinnostuksensa liikunnallista toimintaa kohtaan, mikäli sellaista olisi tarjolla. Aktiivisempia koulupäiviä syntyy toimijoiden välisellä yhteistyöllä – seurayhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia koulujen toimintakulttuurien kehittämiseen.

Yhteistyön avulla voidaan kehittää uusia malleja liikuntakerhojen ja harrastusmahdollisuuksien toteuttamiseen sekä tiivistää paikallisten toimijoiden yhteistyötä. Lasten Liike -kokonaisuus on esimerkki yhteistyöstä, joka on koko liikuntayhteisön, koulujen sekä yritysten yhteinen ponnistus alakouluikäisten liikuntakerhotoiminnan lisäämiseksi. Lasten Liike perustuu matalan kynnyksen toimintaan, monipuoliseen liikuntaan sekä toiminnan laatuun. Kerhojen toiminnasta ja ohjauksesta vastaavat paikalliset seurat ja yhdistykset. Toiminta toteutetaan lapselle tutussa kouluympäristössä tai koulujen lähellä olevilla liikuntapaikoilla.

- Seurojen toteuttamien liikuntakerhojen avulla oppilaat pääsevät kehittämään liikuntataitojaan sekä kokeilemaan eri lajeja. Koulupäivän yhteydessä tarjottavista liikuntamahdollisuuksista hyötyvät etenkin lapset, joille liikkuminen ei ole itsestään selvää ja liikuntataitojen oppiminen on haastavaa. Lisäksi koulupäivän yhteydessä järjestettävät liikuntakerhot ovat pääsääntöisesti maksuttomia, mikä mahdollistaa tasavertaisen osallistumisen, kertoo Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilun nuorisopäällikkö Tarja Nieminen.

Lasten Liike on pääosin yritysten rahoittama ja sitä koordinoi Olympiakomitea sekä alueellisesti liikunnan aluejärjestöt. Kokonaisuuden avulla tuetaan jo olemassa olevaa toimintaa sekä luodaan edellytyksiä uusien kerhojen käynnistymiseen. Toimintaa tuetaan kerhomateriaaleilla ja -palveluilla sekä suoralla rahoituksella. Etelä-Suomessa Lasten Liike -kokonaisuuden avulla on käynnistetty 37 kerhoa 9 eri kunnan alueella ja toiminnalle on myönnetty avustusta yhteensä 24 000 euroa.

Tavoitteena on tehdä tylsästä iltapäivästä päivän paras hetki ja tarjota monipuolisia sekä laadukkaita matalan kynnyksen liikuntakerhoja alakoululaisille. Lisäksi matalan kynnyksen kerhotoiminnalla tuetaan oppilaiden liikkumista, sosiaalisten suhteiden muodostumista sekä tietoisuutta monipuolisesta lajivalikoimasta. Seurojen osaamista voidaan hyödyntää muun muassa erilaisten aamu-, välitunti-, harraste- ja iltapäiväkerhojen, lajitutustumisten sekä tapahtumien järjestämisessä.


Mikä Lasten Liike?

Lasten Liike -toiminta pilotoitiin ensimmäisen kerran 2015–2016 viidellä paikkakunnalla. Hyvien kokemuksien ansiosta toiminta laajennettiin valtakunnalliseksi 2017–2018. Tavoitteena oli perustaa 125 kerhoa. Hyvällä yhteistyöllä saatiin aikaan 190 kerhoa 50 paikkakunnalla! Lasten Liike palkittiin myös vuoden vastuullisuuskampanjana 2017.

Lukuvuonna 2018-2019 tavoitteena on käynnistää 250 kerhoa Lasten Liike -tuella. Tavoitteet on asetettu kolmevuotisiksi siten, että kerhojen määrä tuplaantuu joka vuosi. Rahallisen tuen lisäksi kaikille Suomen liikuntakerhoille tuotetaan ilmaisia kerhomateriaaleja – ja palveluja.

Tavoitteena on tehdä kerhotoiminta helpoksi kaikille!


Lähde ja lisätiedot: www.lastenliikeiltapaiva.fi

Juhana Särkelä

Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelija