Valikko 1 / 2021

Lasten ja nuorten oikeus liikuntaan

Kulunut koronavuosi on ollut monin tavoin hankalaa aikaa seuratoimijoille. Keväällä koko seuratoiminta keskeytettiin täysin ja syksyllä uudet rajoitukset jatkuivat. Urheiluseuroissa on koko ajan toimittu vastuullisesti ja noudatettu julkishallinnon ohjeita.

Espoossa tehtiin 24.11. seurakysely tartuntojen määristä eri lajeissa. Kyselyyn vastasi 26 seuraa, joissa liikkuu yhteensä noin 22 000 alle 16-vuotiasta lasta ja nuorta. Tartuntojen prosentuaalinen määrä (38) oli alle 1%. Seuroissa on noudatettu suosituksia ja rajoituksia erittäin tunnollisesti. Lasten ja nuorten harrastustoiminta on jatkunut toistaiseksi olosuhteisiin nähden hyvin.

Nykyinen tilanne, jossa aikuiset voivat käydä kuntosaleilla ja ryhmäliikunnassa on hyvin erikoinen, kun samaan aikaan julkiset sisäliikuntatilat ovat nuorilta käyttökiellossa. Eriarvoisuutta nuorten välillä lisää myös se, että osa nuorista harjoittelee yksityisissä sisäliikuntatiloissa, eivätkä rajoitukset näin toteudu suunnitellusti.

Valtakunnallisesti erot alueiden välillä lisäävät myös eriarvoisuutta nuorten kilpaurheilussa. Lajiliittojen tulisikin keskeyttää lasten ja nuorten kansallinen kilpailutoiminta kokonaan tältä keväältä, jotta nuoria eri puolilla Suomea kohdeltaisiin yhdenvertaisesti.

Nyt on ratkaiseva hetki tehdä kestäviä päätöksiä, joilla turvataan kaikkien lasten ja nuorten oikeus harrastaa liikuntaa!  Rajoitusten jatkamisesta tehtävien päätösten pitää perustua parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon. Lainaten THL:n Mika Salmista (HS 27.12.) ”ennen kuin lähdetään lasten koulunkäyntiä ja liikuntaharrastuksia vaikeuttamaan, pitäisi puuttua kattavammin aikuisten kokoontumisiin.”

Meidän pitää turvata laaja ja laadukas seuratyö, jotta yksikään nuori ei jää ilman urheiluseuraa, jossa voi harrastaa!

Markku Sistonen

Kuvistuskuva: Pixabay