Valikko 5 / 2023
Lapset riemuitsevat kädet ylhäällä urheilukentällä

Seuratoiminnan kehittämistuet on myönnetty

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille lähes 4,3 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. ESLUn alueelta seuratukea myönnettiin 110 seuralle, lähes 1,4 miljoonaa euroa. Seuratuella edistetään lasten ja nuorten tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia liikunnan harrastusmahdollisuuksia erityisesti matalan kynnyksen toiminnan kautta.

Seuratukea sai 350 hanketta, joista 126 on jatkohankkeita ja uusia kehittämishankkeita 224. Avustukset kohdistuvat 102 eri kuntaan. Seurojen yhteishankkeita on 45. Näiden hankkeiden kautta tuella on hakijaseuran lisäksi vaikutusta yhteensä noin 82 muun seuran toimintaan.

– Avustusta saavat hankkeet tuovat esiin seuratoiminnan monimuotoisuuden ja laajan kirjon. Seurat ovat erilaisia ja toimintaympäristöstään johtuen erilaisten haasteiden edessä. Osa seuroista saa pienelläkin hankkeella ja euromääräisellä avustuksella vaikuttavaa toimintaa aikaan omassa toimintaympäristössään, sanoo opetus- ja kulttuuriministeriöstä ylitarkastaja Sari Virta.

– Hienoa, että niin moni seura ESLUn alueelta on hakenut ja saanut tukea seuransa toiminnan kehittämiseen. Kolmannes tukea saaneista seuroista on alueeltamme, toteaa ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Sari Kuosmanen.

– Ilahduttavaa on se, että tänä vuonna avustettavaksi nousee useampi hanke, jossa seura haluaa lisätä ja kehittää yhteisöllisyyttä. Se on merkittävä osa seuratoimijoiden hyvinvointia, Virta korostaa.

Tämänkin vuoden hankkeissa on hyvin esillä nuorten drop out. Toimintaa kehitetään joko perustamalla erityisesti yli 13-vuotiaille ja sitä vanhemmille omia harrasteryhmiä, ottamalla nuoria mukaan seuran kehittämiseen, kouluttamalla nuoria ohjaaja-, toimitsija- ja tuomaritehtäviin. Lisäksi on hankkeita, joissa lähdetään toteuttamaan nuorten toivomia ja esittämiä toimenpiteitä tai perustetaan seuraan nuorisoraati.

Perheliikuntahankkeita on viimevuotista enemmän ja hankkeisiin sisältyy myös erityisliikuntaa. Kaikkiaan 141 avustusta saavassa hankkeessa osa avustuksesta menee suoraan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen joko harrastemaksuihin tai välinehankintoihin kohdentuen.

Kaikille avustusta hakeneille toimitetaan päätöskirje toukokuussa.

Lue lisää: Myönnetyt avustukset ja tietoa seuratoiminnan kehittämistuesta

Lisätietoja: ylitarkastaja Sari Virta, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295 330 377

Lähde: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 24.4.2023