Valikko 5 / 2023
Pöydällä kaksi kannettavaa tietokonetta, papereita ja työntekijöiden kädet

Sporttimerkonomi on urheilu- ja liikunta-alalle tarkoitettu yleinen liiketoiminnan osaamisen koulutus

Sporttimerkonomitutkinto on liikunta- ja urheilutoimialalle kohdennettu maksuton liiketoiminnan perustutkinto. Osallistuja saa toimialalle räätälöityä liiketoimintakoulutusta, jossa perehtyy kannattavaan toimintaan urheiluseuroissa ja -järjestöissä.

Sporttimerkonomitutkintoon opiskelun aikana osallistuja hankkii liiketoimintaosaamisen lisäksi osaamista myös markkinoinnista, sosiaalisessa mediassa toimimisesta, juridiikasta sekä asiakaspalvelusta ja asiakkuuksien hoitamisesta. Koulutuksessa painopisteenä on opiskeltavien asioiden käytännönläheinen soveltaminen omaan työhön ja osaamisen kehittämiseen.

– Opiskelun aikana saa tietenkin lisää osaamista, mutta osallistujat ovat kokeneet erittäin tärkeäksi myös koulutuksen aikana verkostoitumisen muiden alan toimijoiden kanssa. Osallistujien liiketalousosaaminen lisääntyy, mikä on antaa hyvää tukea myös liikunta-alan osaamisen rinnalle. Tutkinnon voi tehdä myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus toimii esimerkiksi osana uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Organisaation mahdollistama kouluttautuminen sitouttaa henkilöstöä myös työyhteisöön, toteaa ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Sari Kuosmanen.

Koulutus muodostuu koulutuspäivistä, verkko-opiskelusta, työssäoppimisesta ja oppimistehtävistä. Voit osallistua ohjelmaan myös kokonaan etänä. Tutkintoa suoritetaan opintojen rinnalla oman työn ohessa. Opinnot voi suorittaa joko oppisopimuksella tai omaehtoisella rahoituksella.

Koulutuksen sisällöt

Opiskeltavien osioiden määrä ja sisältö vaihtelee yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojen mukaisesti. Koulutuksen alussa kartoitetaan jo olemassa oleva osaaminen ja opinnot henkilökohtaistetaan sen mukaan.

Esimerkkejä koulutuksen sisällöistä:

 • Asiakaspalvelu kilpailukeinona urheilualalla
 • Palvelumuotoilu
 • Tiimityöskentely ja toiminta työyhteisössä muuttuvissa vuorovaikutustilanteissa
 • Kannattava toiminta urheiluseuroissa ja organisaatioissa (toiminnan tuloksellisuus ja kannattavuus, hinnoittelu, katelaskelmat ja mittarit käytännössä, talouden seuranta)
 • Markkinointiviestintä (markkinoinnin rooli osana urheiluorganisaation toimintaa, markkinoinnin suunnittelu, markkinoinnin kanavat, viestinnän vaikuttavuus) ja sisällöntuotantoa käytännössä sekä sosiaalisessa mediassa toimiminen
 • Asiakaspalvelunjuridiikkaa
 • Asiakkuuden hoito (sidosryhmät, kumppanuussuhteet ja asiakkuuden hoidon mallit, asiakastyytyväisyys)
 • Tietotekninen osaaminen (word, excel, powerpoint) ja kielitaito (englanti ja ruotsi)

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu liikunta- ja urheiluseuroissa ja -organisaatioissa toimiville henkilöille. Koulutuksen kesto 1–1,5 vuotta riippuen aiemmasta osaamisesta ja koulutustaustasta.

Palautteita osallistujilta

 • Opiskelun myötä ymmärrys kasvanut on siitä, kuinka paljon työ urheiluseurassa on loppujen lopuksi asiakaspalvelua. Koulutuksessa paneuduttiin juuri näihin teemoihin!
 • Olen toteuttanut palvelumuotoilua omassa toiminnassani ja näitä oppeja aion soveltaa jatkossa!
 • Tehtävät omaa työtä tukevia ja hyödynnettävissä omassa työssä
 • Talousasioiden hoitoon varmuus ja markkinoinnin sekä viestinnän merkitys sekä tarve avautui
 • Kouluttaja oli innostava. Tykkään myös kouluttajan selkeydestä ja siitä, että keskustelulle ja kysymyksille on ollut aikaa.
 • Digitaalinen markkinointi on ollut hyvä jakso! Käytännön toteutusta testattu videolla ja saatu seuraajia huikeasti lisää. Kurssi on tuonut oivalluksia.

Seuraava koulutuskokonaisuus alkaa syksyllä 2023. Rastori-instituutti järjestää myös Merkonomi-infon 8.6.2023 klo 9.00–9.30. Tilaisuudesta saa lisätietoa merkonomiopinnoista työn ohessa. Lisätietoja ja hakuohjeet löytyvät Rastor-instituutin sivuilta.

Koulutuksen järjestää Rastor-instituutti. Koulutusohjelma järjestetään yhteistyössä Faros & Comin ja Etelä-Suomen Liikunta- ja Urheilu, ESLUn kanssa.

 

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija