Valikko 4 / 2018

Koulutustoiminta on oleellinen osa seura- ja liikuntatoiminnan kehitystyötä

ESLUn tavoitteena on paikallistason liikunta- ja urheilutoiminnan tukeminen niin, että seuroilla ja muilla paikallisilla toimijoilla on entistä paremmat onnistumisen edellytykset. Samalla on tunnistettava liikunnan ja urheilun haasteet tulevaisuudessa, jotta kykenemme palvelemaan alueen toimijoita entistä paremmin. Haluamme olla liikunnan ja urheilun laadukkain asiantuntija alueella, joka osaamisellaan tukee kumppaneidensa onnistumisia.

Tärkein tehtävä seuratoiminnan toimialalla on varmistaa se, että järjestötoiminnan perusasiat hallitaan seuroissa. Keskeisiä toimenpiteitä ovat seuratoimijoiden koulutus ja neuvonta. ESLUn seuratoiminnan avoimiin hallinnon koulutuksiin osallistui vuoden aikana 275 henkilöä 138 seurasta. Tilauskoulutuksia kunnille, järjestöille ja seuroille toteutettiin 38 ja niihin osallistui 301 henkilöä. Koulutuksia järjestettiin muun muassa Jääkiekkoliitolle, Koripalloliitolle, Voimisteluliitolle, Pöytätennisliitolle, Faros Groupille sekä seuroille. Lisäksi kaupungit tilasivat räätälöityjä koulutuksia seuroilleen. Esimerkiksi Espoo tilasi seurakoulutuksia, jotka kaupunki tarjosi alueensa seuroille. Koulutusten sisällöt suunniteltiin yhteistyössä tilaajan kanssa.

Seuratoiminnan hallinnon koulutustarjonnan täydensi seurojen hallinnolle, johdolle ja valmentajille suunnattu klubitoiminta. Klubitoiminta tarjosi seuratoimijoille yhteisen keskustelufoorumin, jossa oli mahdollista verkostoitua yli seura- ja lajirajojen, kouluttautua sekä saada käytännön tukea muilta urheilutoimijoilta. Toimintavuoden aikana klubitoimintaan osallistui 128 henkilöä 93 seurasta. Koulutus- ja klubitoiminnan lisäksi ESLU tuki, konsultoi ja arvioi seuroja opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuen haku- ja palkkausprosesseissa.

Lisäksi ESLU vastaa alueellaan ensimmäisen tason valtakunnallisesta valmentaja- ja ohjaajakoulutuksesta (VOK-1), jonka tavoitteena on luoda perusta harjoitusten laadukkaaseen toteuttamiseen. Koulutuskokonaisuus rakentuu 10-12 teemakoulutuksesta ja on rakennettu yhteistyössä Olympiakomitean kanssa. Vuoden aikana järjestettiin 38 valmentaja- ja ohjaajakoulutusta, joihin osallistui 674 henkilöä. VOK-1-kokonaisuuden lisäksi ESLU tarjoaa myös muita valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia sekä Terve Urheilija -koulutusta.

Alueemme seurat ja muut liikuntatoimijat ovat olleet myös aktiivisia. Lasten ja nuorten liikkeen lisäämiseksi järjestimme 260 koulutustilaisuutta, joissa koulutimme 5 680 henkilöä. Liikuntamyönteisen toimintakulttuurin edistämiseksi veimme Liikkuva koulu -sanomaa alueen 260 kouluun. ESLUn järjestämään aikuisten liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntijaseminaariin KKI-Päiville Finlandia-talolla osallistui 250 henkilöä. Tässä muutamia nostoja ESLUn toteuttamista tapahtumista toimintavuoden aikana.

Aktiivinen toiminta luo hyvän pohjan myös tulevalle. ESLUn toiminta-alueen muuta maatanopeampi kansainvälistyminen ja kehitys edellyttää toimijoilta reagoimista toimintaympäristön muutoksiin, jotta liikunnan ja urheilun asema hyvinvoinnissa huomioidaan laajasti. Keskeistä on, että liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sisällytetään kaikkien hallinnonalojen toimintaan.

Juhana Särkelä

Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelija