Valikko 5 / 2018

Kiinnostus koulunkäyntiin ei vähennä urheilumotivaatiota

Usein kuulee ajateltavan, että tiiviisti vain urheiluun keskittyvät nuoret menestyvät urheilussa paremmin kuin nuoret, joille sekä koulu että urheilu ovat tärkeitä. Tutkimuksen valossa asia ei kuitenkaan ole näin – urheilumotivaatio ja urheiluun liittyvät urasuunnitelmat näyttäisivät olevan hyvin samanlaisia pelkästään urheiluun suuntautuneilla, kuin niillä, jotka olivat kiinnostuneita sekä koulusta että urheilusta.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkijat selvittivät vakavasti huipulle tähtäävien nuorten koulu- ja urheilumotivaatiota. Tutkimuksessa oli mukana 391 nuorta kuudesta suomalaisesta urheilulukiosta, jotka sijaitsevat tasaisesti koko Suomen alueella. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa tutkimuksessa nuoria seurataan koko lukion ajan.

- Yli puolet opiskelijaurheilijoista aikoi hakea yliopistoon ja innokkuus jopa kasvoi kahden ensimmäisen lukiovuoden aikana, professori Kaisa Aunola sanoo. Motivaatiota koulunkäyntiin ja urheiluun mitattiin näihin osa-alueisiin liittyvillä arvostuksilla ja kiinnostuksella.

Tulokset osoittavat, että suurin osa nuorista urheilijoista on erittäin motivoituneita kouluttautumaan.

- Suomalaiset urheilulukiot ovat motivaation näkökulmasta onnistuneet tukemaan kaksoisuraa, joka yhdistää huippu-urheilun ja kouluttautumisen, Aunola arvioi. Kahden uran onnistunut yhdistäminen on erittäin vaativaa aikarajoitusten, päällekkäisten aikataulujen ja ristiriitaisten tavoitteiden vuoksi.

Kahden uran edistämisellä varmistetaan, että urheilijoilla muodostuu vaihtoehtoisia sijoittumismahdollisuuksia, ja he ovat valmistautuneita siirtymään työelämään aktiiviuran jälkeen. Näin huolehditaan siitä, ettei heidän tarvitse lykätä valmistumistaan urheilun vuoksi tai keskeyttää urheilu-uraansa koulutuksen takia. Tutkijat havaitsivat myös, että motivoituminen ennustaa tulevaisuutta.

- Vaikka joillakin koulumenestys oli vähän heikompaa, niin koulunkäyntiä arvostavat ja siihen vahvasti motivoituneet olivat kiinnostuneita jatkamaan yliopistossa, Aunola kertoo.


Lähde: Jyväskylän ylipisto
 

***
 

Urheiluakatemiat

Suomessa toimii tällä hetkellä 19 urheiluakatemiaa. Osa akatemioista on saanut Suomen Olympiakomitean virallisen huippu-urheiluakatemia -statuksen. Kaikilla akatemioilla on yhteinen tavoite sovittaa urheilu ja opiskelu parhaalla mahdollisella tavalla yhteen. Tälle työlle on olemassa luonnollinen tilaus, koska huipulle tähtäävistä nuorista urheilijoista yli kolme neljännestä haluaa jatkaa korkea-asteen opintoihin.
 

Lisätietoa Urheiluakatemiaohjelmasta ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiasta.