Valikko 11 / 2019

KIHU: Urheiluseuratoiminta koskettaa kolmasosaa 15–74-vuotiaista suomalaisista

Urheiluseurojen toiminta koskettaa jollakin tavalla noin kolmannesta (35 %) suomalaisesta 15–74-vuotiaasta väestöstä. Tämä tarkoittaa lähes 1,5 miljoonaa ihmistä. Jos lukuun lisätään vielä tätä nuoremmat ja ikäihmiset, saadaan seuratoimintaan jollakin tapaa osallistuviksi noin kaksi miljoonaa suomalaista.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, KIHU on koonnut infograafin urheiluseurojen toimintaan osallistuneista 15–74-vuotiaista. Laskelmat perustuvat pääasiassa aiempaan Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyöt ja osallistuminen 2018 -julkaisuun ja joihinkin aineiston lisäanalyyseihin.

KIHUn tiedotteessa todetaan, että seuroissa liikuntaa ja urheilua harrastavia on 13 % aikuisväestöstä ja harrastajista suurin osa on miehiä. Noin kolme neljästä harrastajasta on jäsenenä seurassa tai muussa liikuntayhdistyksessä.

Vapaaehtoistyötä liikunta- ja urheiluseuroissa tekee 12 % aikuisväestöstä, eli puoli miljoonaa ihmistä. Vapaaehtoistyötunteja tehdään vuodessa noin 50 miljoonaa. Seuratyöhön tehty osuus laskettiin jakamalla henkilön ilmoittamat vapaaehtoistyön tunnit kaikkiin hänen ilmoittamiin liikunnan vapaaehtoistyön konteksteihin (urheiluseura, muu liikuntayhdistys, muu yhdistys). Luku on siis laskennallinen, ei vastaajien itse ilmoittama.

Vapaaehtoistyön taloudellinen arvo on noin 700 miljoonaa euroa. Luku perustuu vaihtoehtoiskustannuksiin, eli siihen, jos sama työ tehtäisiin palkkatyönä. Alkuperäisessä raportissa vapaaehtoistyön tuntiarvoksi määriteltiin 12,70–19,80 euroa, joten urheiluseurojenkin vapaaehtoistyön vaihteluväli asettuu 635 ja 990 miljoonan euron väliin.

Tiedotteessa todetaan, että infograafissa käytetty luku vastaa muilta kuin liikuntasektorilta saatua tulosta vapaaehtoistyön arvosta.

– Vertailun vuoksi voi sanoa, että seuroissa arvioidun 5 100 päätoimisen työntekijän työn taloudellinen arvo asettuu 170 miljoonan euron tasolle. Tämä luku saadaan, jos laskennassa käytetään kuntasektorin kuukausiansion mediaania, joka oli 2 780 euroa vuonna 2017. Tarkkaa tietoa urheiluseurojen päätoimisten keskiansioista ei kuitenkaan ole, joten tämäkin luku on vain suuntaa antava. Vaihteluväli on suuri, toteaa erikoistutkija Outi Aarresola KIHUn tiedotteessa.

Varsinaisen harrastamisen ja vapaaehtoistyön lisäksi 29 % suomalaisista osallistuu muuten seurojen toimintaan. Neljäsosa (26 %) kannustaa paikan päällä ja 9 % ilmoittaa osallistuvansa seurojen järjestämiin tilaisuuksiin, kuten juhliin ja vanhempainiltoihin.

– Liikunta- ja urheiluseurojen toimintaan osallistutaan hyvin monin eri tavoin. Kannattaa ottaa huomioon, että kannustajatkin ovat tärkeä osa urheilukulttuuria, sanoo Aarresola tiedotteessa.

Lähde: KIHUn tiedote 25.11.2019