Valikko 7 / 2019

Urheiluseura puhtaan urheilun viestinviejänä

Urheiluseuroilla on merkittävä tehtävä reilun pelin puhtaan urheilun edistäjinä. Urheiluseuralla tulee olla selkeä arvopohja, johon seuran kasvatustavoitteet perustuvat. Tärkeää on, että seuran yhteiset (peli)säännöt ja reilun pelin periaate näkyvät kaikessa toiminnassa ja että ohjaajat ja valmentajat sekä kentän laidalla olevat vanhemmat toimivat esimerkkeinä lapsille ja nuorille.

Aikuisten asenteet ja toimintatavat heijastuvat lapsiin sekä nuoriin. Niillä on suuri vaikutus siihen millaisia valintoja urheilijat myöhemmin urallaan tekevät. Lajiliiton sääntöihin ja toivottavasti myös seuran sääntöihin kuuluvat antidopingsäännöstöt sitouttavat seuran jäsenet puhtaaseen urheiluun, mutta pelkkä muodollinen sääntöihin sitoutuminen ei riitä, vaan koko seuran toiminnan tulee perustua puhtaan urheilun ja reilun pelin kunnioittamiselle. Seurassa kannattaa aika ajoin arvioida toimintaa, eettisestä näkökulmasta ja huomioida antidopingasiat tässä arvioinnissa. Näin toimintaa voi tietoisesti kehittää puhdasta urheilua tukevaksi.

Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen avulla tietoa antidopingasioista

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK on julkaissut Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen, jonka avulla kuka tahansa voi helposti oppia uutta ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Verkkokoulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin.

Puhtaasti paras -verkkokoulutukseen kuuluu seitsemän osaa, joissa on tietoa antidopingasioista. Kunkin osan suorittamiseen kuluu 3–4 minuuttia. Osat koostuvat lyhyistä videoista ja kysymyksistä. Kun kaikki osat on suoritettu, saa sähköpostitse diplomin, josta voi ottaa kuvan ja jakaa sen sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #puhtaastiparas. Verkkokoulutukseen pääset tästä.

KAMU-mobiilisovellus ja ILMO-palvelu

Ajantasaisin tieto kielletyistä aineista ja menetelmistä urheilussa on SUEKin internetsivuilla suek.fi sekä KAMU-mobiilisovelluksessa suomeksi ja ruotsiksi. Palveluissa on vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Suomessa ja ulkomailla saattaa olla samannimisiä lääkevalmisteita, jotka sisältävät eri lääkeaineita. KAMU-lääkehausta ei siksi tule tarkistaa ulkomailta hankittujen lääkkeiden sallittavuutta.

Urheilijan tulee ottaa huomioon valmistetta tarkistaessa, että antotapa täsmää etsittyyn valmisteeseen. Lääkehaussa on samannimisiä valmisteita, joiden antotapa on eri esimerkiksi tabletti tai voide. Näistä toinen voi olla sallittu ja toinen kielletty.

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille toimijoille. ILMO-palvelussa voit tehdä nimettömästi ilmoituksen urheilurikkomuksesta.

Lisätietoja: SUEK