Valikko 3 / 2020

Espoon kaupunki tukee urheiluseurojen kehittämistä Tähtiseura-ohjelman avulla

Espoon kaupunki lähtee tukemaan urheiluseurojen kehittämistä Tähtiseura-ohjelman avulla. Espoo kannustaa urheiluseuroja kehittämisen polulle avustuskriteerien ja erilaisten tukitoimien avulla ja haastaa kaikki kaupungit ja kunnat mukaan kehittämistoimintaan.

Espoon liikuntapalvelut on tehnyt päätöksen, että lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi liikunta-avustuksen jakoperusteiden tulee ohjata espoolaisia seuroja Tähtiseura-ohjelman palvelujen käyttöön. Jokaisen lapsen ja nuoren sekä aikuisten tulisi saada harrastaa ja urheilla turvallisessa ja kannustavassa urheiluseurassa.

– Kaksi vuotta sitten aloitimme keskustelun seurojemme kanssa kestävän kasvatuksen liittämiseksi osaksi seuratoimintaan. Viime aikojen keskustelu on osoittanut, että seuratoiminta on intohimoista ja siinä voi tapahtua ylilyöntejä. Niiden ennaltaehkäisemiseksi seuran johtamisen keskiössä tulisi olla seuran avoin ja kokonaisvaltainen kehittäminen yhdessä jäsentensä kanssa. Lapsen ja nuoren yhdenvertainen kohtelu on aina tärkeintä, korostaa Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra.

– Liikuntapalvelut ja Olympiakomitea haluavat yhdessä tarjota seuroille tukea lasten ja nuorten seuratoiminnan kehittämiseen. Lasten ja nuorten osalta tehty auditointi varmistaa yhteisesti sovittujen pelisääntöjen toteutumisen seurassa. Halumme varmistaa, että jokaisella on oikeus turvalliseen harrastamiseen ja kasvuympäristöön, toteaa Merra.

Tähtiseura-ohjelmasta apua kaikille seuroille

Laadukas seuratoiminta on vuorovaikutteista ja seuraväkeä osallistavaa. Kehittämistyön tueksi Olympiakomitea on yhdessä lajiliittojen ja Liikunnan aluejärjestöjen kanssa rakentanut Tähtiseura-ohjelman. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Osa-alueita on kolme: lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat. Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtiseura-verkkopalvelu on avoin kaikille urheiluseuran kehittämisestä kiinnostuneille seuroille ja sen avulla seura voi myös tavoitella itselleen Tähtimerkkiä. Palvelusta löytyy paljon erilaisia työkaluja toiminnan kehittämiseen: esimerkiksi palautekyselyt lapsille, vanhemmille ja seuratoimijoille. Kehittämistä voi tehdä itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai liikunnan aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Palvelu on helppokäyttöinen ja seuralle maksuton. Palvelua käytetään myös Tähtimerkin auditointiprosessin osana.

– Urheiluseuratoiminta koskettaa yli miljoonaa suomalaista viikoittain. Meillä kaikilla mukana olevilla ihmisillä on vastuu rakentaa turvallista ja innostavaa toimintaympäristöä. Sellaista seuratoimintaa, jossa jokainen voi loistaa haluamallaan tasolla. On upeaa, että Espoo on ottanut Tähtiseura-ohjelman näin isosti ja konkreettisesti ohjelmaansa, hehkuttaa Olympiakomitean seuratoiminnan johtaja Pekka Nikulainen.

Espoo haastaa kaikki kaupungit ja kunnat mukaan

– Espoo haluaa kannustaa kaikki seurat mukaan toimintansa kehittämiseen. Teimme seurojen liikunta-avustuksen jakoperusteisiin uudistuksen, joka ohjaa espoolaisia seuroja Tähtiseura-ohjelman palvelujen käyttöön. Olemme saaneet tähän työhön laajasti seurojen hyväksynnän. Haastamme kaikki Suomen kaupungit ja kunnat mukaan Tähtiseura-ohjelman palvelujen hyödyntämiseen. Kun on ennalta sovitut toimintamallit asioiden käsittelemiseksi, vältetään epätietoisuutta ja tarpeettomia ylilyöntejä. Seuratoiminta Espoossa on jo nyt erinomaista, mutta yhdessä voimme tehdä asioita vielä paremmin, toteaa Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra.

Lisätietoja: www.tähtiseurat.fi

Lähde: Olympiakomitea