Valikko 4 / 2020

Ensimmäinen Tähtimerkki vammaisurheiluun panostavalle urheiluseuralle Aisti Sportille

Aisti Sport edistää vammaisten ja vammattomien välistä inkluusiota liikunnan keinoin lajeinaan maalipallo ja näkövammaisille suunnattu jääkiekko. Vahvana tahtotilana on lisätä näkövammaisten mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja olla osallisena kokonaisvaltaisesti yhteiskunnassa ja onnellisessa elämässä. Laadukkaasta seuratyöstä myönnetty aikuisten Tähtimerkki luovutettiin seuralle maalipalloturnauksen yhteydessä 7.3.2020.

Maalipallo on näkövammaisille kehitetty laji, jonka seuratoiminnan edelläkävijöitä ovat olleet Old Power ja Näpäjä. Pääkaupunkiseudulle muuttaneet entiset Näpäjän pelaajat halusivat kehittää lajin toimintamahdollisuuksia ja perustivat Aisti Sportin.

Kaksi vuotta sitten perustettu Aisti Sport järjestää viikoittain maalipalloharjoituksia sekä lapsille suunnattuja Aisti Play -liikuntakerhoja. Seuran maalipalloharjoituksissa on mukana näkeviä ja näkövammaisia tyttöjä, poikia, naisia ja miehiä kymmenestä ikävuodesta eteenpäin. Lisäksi seura tarjoaa ensimmäisenä suomalaisena urheiluseurana mahdollisuuden harrastaa näkövammaisten jääkiekkoa.

- Vammaisten ja vammattomien inkluusio näkyy vahvasti seuramme arjessa niin harrastamisessa kuin hallitustyöskentelyssä. Inkluusiota on parhaillaan näkevien ja näkövammaisten yhteinen harrastaminen, jolloin molemmat ryhmät ovat samalla viivalla sekä oppimassa ja antamassa toisilleen. Myös seuramme kilpailujoukkueissa on mukana näkeviä ja näkövammaisia pelaajia. Lisäksi vahva yhteistyö näkyy vapaaehtoistyössä ja tapahtumissa, toteaa Aisti Sportin perustajajäsen sekä seuran markkinoinnista ja viestinnästä vastaava Markus Tihumäki.

Tähtiseura-ohjelma auttaa seuroja arvioimaan ja kehittämään toimintaa

Aisti Sport lähti tavoittelemaan aikuisliikunnan Tähtiseura-tunnusta syksyllä 2019. Tähtiseura-ohjelman työkalun avulla seurat arvioivat, kehittävät ja dokumentoivat toimintaansa.  

- Tähtiseura-prosessi on ollut suurehko, mutta todella kasvattava. Paneuduimme materiaalien työstöön alkuvuodesta 2020. Prosessin myötä heräsin siihen, kuinka hienosti ja isosti nuoressa seurassamme jo tehdään asioita. Prosessin käynnistämät tehtävät, kuten toimintakäsikirjan ja harrastajan polun luomiset, ovat kehittäneet todella paljon sekä seuran toimintaa että omaa ajattelua seuratyöstä, kertoo Tihumäki.

- Alkuvuodet menivät seuran toiminnan käynnistämiseen eikä kaikkea saatu heti paperille. Prosessin myötä asiaan kiinnitettiin huomiota. Nyt asiat löytyvät seuran sivuille kirjoitettuna, mikä tuo läpinäkyvyyttä seuran toimintaan osallistuville. Asioita on myös helpompi johtaa ja kehittää seuran sisällä, kun olemme kirjanneet asiat näkyviksi, lisää seuran hallituksen puheenjohtaja ja myös yksi seuran perustajajäsenistä Miika Honkanen.

Tähtiseura-kehittämistyö sisältää itsearviointia, jota tehdään vuorovaikutuksessa seuran lajiliiton ja/tai Liikunnan aluejärjestön edustajan kanssa. Auditoinnin kautta seurat saavat Tähtimerkin, joka on lupaus laadusta seuran jäsenille ja kumppaneille. Tähtimerkkitunnuksia on kolme erilaista: lapset ja nuoret (vihreä), aikuiset (punainen) ja huippu-urheilu (sininen).

- Prosessin alussa ollut epävarmuus katosi seuran huomatessa, kuinka pienikin seura voi tehdä laadukasta työtä. Seuran yhteisöllisyys ja yhteen hiileen puhaltaminen on suorastaan ihailtavaa. Lisäksi Tähtiseura-prosessissa mukana olo on ollut erinomaista. Hallitusten jäsenten lisäksi mukana oli seurassa harrastavia, mikä kertoo vahvasta halusta viedä asioista yhdessä eteenpäin. Kaikilla on selkeästi mahdollisuus osallistua oman seuran toiminnan kehittämiseen. Seuran kehittyminen on ollut vauhdikasta Tähtiseura-prosessin edetessä. Seurassa ollaan selkeästi itsekin tyytyväisiä kehitysaskeleihin, joita he ovat ottaneet. Innostus, jolla seura on ollut mukana prosessissa, on huikeata, sanoo Suomen Paralympiakomitean lasten ja nuorten liikunnan suunnittelija Nina Peltonen.

Kehittämistyötä jatketaan Tähtimerkistä iloiten

Tihumäkeä ja Honkasta kuunnellessa on helppo huomata intohimo tehdä töitä seuran toiminnan eteen. Molempien puheista kuulee myös onnen ja rakkauden omaa seuraa kohtaan.  

- Pidän siitä, että pystymme tarjoamaan iloa ja harrastusmahdollisuuksia niin monille. Tähtiseura-merkin myötä ylpeys ja into omaan vapaaehtoistyöhön on entistä suurempaa. Samalla tunnen suurta kunnioitusta seuran kaikkia jäseniä ja tekijöitä kohtaan, sanoo Tihumäki.

Seurassa otetaan Tähtimerkki ylpeänä ja kiitollisena vastaan. Tihumäen ja Honkasen mukaan Tähtimerkki tukee seuran viestiä urheilukentällä vakuuttavasti, laadukkaasti ja ammattimaisesti toimivasta urheiluseurasta niin omalle jäsenistölle kuin yhteistyökumppaneille.  

- Aikuisliikunnan lisäksi seuralla on hyvää lasten ja nuorten toimintaa, joten toivoisin seuran hakevan myös lasten ja nuorten Tähtiseuraksi. Auditointitilaisuudessa huomasin, miten innokkaita puuhahenkilöt ovat. Seuran toimintaan pääsee mukaan kaikki halukkaat. Tässä on todella kyse yhdenvertaisesta toiminnasta, toteaa Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLUn lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Sari Lähdesmäki.

Kuvat: Lauri Jaakkola

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija