Valikko 4 / 2020

Seuratoiminnan kehittäjä Kari Ekman auttaa seuroja vallitsevassa tilanteessa

Maailma, Suomi ja seuratoimintamme ovat myllerryksessä. Koronaviruksen mukanaan tuomat haasteet ovat iskeneet meihin kaikkiin. Kuinka kauan ja miten pärjäämme? Mitä tulee jatkossa tapahtumaan? Tällä hetkellä on paljon kysymyksiä eikä juurikaan varmoja vastauksia.

Seuratoiminta, liikunta ja urheilu ei lopu, vaikka muoto on muuttunut hetkellisesti. Voimme ajatella, että muutos myös kehittää seuratoimintaa. On ollut hienoa seurata, kuinka seurat ja lajiliitot ovat nopealla aikataululla kyenneet tuottamaan niin koulutuksia, ohjeistuksia kuin kotitreenivinkkejä verkkoon.

Liikunnan aluejärjestöjen seurakehittäjät ovat myös auttaneet ja neuvoneet parhaansa mukaan alueensa urheiluseuroja. ESLUn jäsenseurat ja muut alueemme seuratoimijat ovat ottaneet ahkerasti yhteyttä eri kysymyksissä. Olemme yhteistyökumppani Legistumin asianajaja Teppo Laineen kanssa pyrkineet vastaamaan teille niin pian kuin mahdollista, sillä ymmärrämme huolenne vallitsevassa tilanteessa.  

Tilanne on nostanut esille myös ongelmatilanteita seuratoiminnan kentältä. Minulta on kysytty muun muassa puutteellisista työsopimuksista. Olen törmännyt tilanteisiin, joissa työntekijöillä ei ole ollut lainkaan työsopimuksia. Joissakin tapauksissa seuran talousasioiden hoito ja asiaan liittyvät ohjeistukset ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Seuran sisällä joukkueilla ja ryhmillä on ollut erilaiset toimintatavat ja käytännöt. Tämä on tuonut valtavasti lisätöitä seuran hallinnolle. Haluan uskoa, että toimintamme tulee oppien ja kokemusten kautta parantumaan entisestään ja tulevaisuudessa osaamme ottaa paremmin huomioon vastaavanlaiset haasteet seuran säännöissä ja ohjeistuksissa. Myös Tähtiseura-laatuohjelma tukee seuroja toiminnan kehittämisessä.

Minulle on esitetty paljon kysymyksiä esimerkiksi palkattuun henkilökuntaa, ostettuihin palveluihin sekä kausi- ja kuukausimaksujen mahdollisiin palautuksiin liittyen. Ohjeistuksia asioista löytyy, mutta toimintatapojen monimuotoisuus sekä tulkinnanvara tuo asioihin omat haasteensa. Tämä johtuu siitä, ettei ennakkotapauksia ole. Olympiakomitea suosittelee seuraamaan ESLUn ja Palloliiton päivittyviä ohjeistuksia aiheesta.

Seuran talous on ymmärrettävästi herättänyt myös paljon kysymyksiä. Keskustelujen myötä on noussut esille, kuinka erilaisissa tilanteissa seurat voivat olla tällä hetkellä. Missä toinen seura painii konkurssiuhan, lomautusten, irtisanomisten ja yt-menettelyiden kanssa, voi toinen seura huokaista positiivisen tuloksen myötä ja pohtia rauhassa toimenpiteitä tulevaisuuden varalle.

Taloudellisten haasteiden edessä monissa seuroissa mietitään erilaisia varainhankinnan mahdollisuuksia. Muistattehan kiinnittää huomiota varainhankinnan ja rahankeräyksen eroon, sillä rajapinta voi helposti hämärtyä. Rahankeräykseen tarvitaan ilmoitus tai lupa. Uusi rahankeräyslaki (astunut voimaan 1.3.2020) helpottaa ja sujuvoittaa rahankeräyksiä merkittävästi. Lisätietoa aiheesta löydät sisäministeriön ja poliisin verkkosivuilta.

Ajatuksiani kirjoittaessani huomasin ilokseni, että Helsingin kaupunki on ryhtynyt pikaisiin toimiin tukeakseen seurojaan. Helsinki on avannut pika-avustuksen, jossa kaupunki kohdentaa maksimissaan 5 000 euron suuruisia liikunnan projektiluontoisia tapahtuma-avustuksia erityisesti tapahtumille, joissa hyödynnetään nopeasti uusia innovatiivisia ja digitaalisia tapoja aktivoida matalalla kynnyksellä helsinkiläisiä liikkumaan erityistoimien aikaan sopivilla tavoilla. Helsinkiläisten seurojen kannattaa tutustua pika-avustukseen tarkemmin kaupungin verkkosivuilta. Kuulisin mielelläni myös muiden kaupunkien/kuntien tukitoimista seurakentälle, jotta voin jakaa tietoa alueemme seuroille.

ESLUlla on vahva halu olla seurojen tukena. Olemme koonneet Legistumin kanssa edellä mainitun ohjeistuksen sekä järjestäneet jäsenseurojemme ja -järjestöjen toiminnanjohtajille ja puheenjohtajille Teams-tapaamisia. Yhteiseen hiileen puhaltaminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen seuratoimijoiden kesken, niin lajin sisällä kuin yli lajirajojen, on erittäin merkityksellistä. Nyt yhteisöllisyys nousee arvoon arvaamattomaan ja toivon, että seurojen luoma yhteisöllisyys tukee kunnioitettavaa seuratoimintaa.

Haluamme auttaa ja olemme teitä varten!

Kari Ekman

Seuratoiminnan kehittäjä