Valikko 8 / 2020

Seura-Akatemiassa käsitellään uuden työaikalain tuomia muutoksia ja työsopimuksia

Uusi työaikalaki astui voimaan 1.1.2020, mikä koskee myös yhdistysten työsuhteita. Keskeisimmät muutokset seurojen osalta ovat muun muassa uusi joustotyöaika, työaikapankki ja enimmäistyöajan seuranta. Koulutusillassa kerrataan myös vuonna 2018 voimaan tulleita määräyksiä vaihtelevasta työajasta.

Uuden työaikalain myötä tulee uudistuksia, joissa on huomioitu paremmin nykyinen liikkuvampi ja paikasta riippumaton työ. Laissa säädetään myös uudesta joustotyöaikaa koskevasta työaikajärjestelystä.

Joustotyöajalla tarkoitetaan työtä, jossa yli puolet työntekijän työajasta on sellaista, jonka hän voi itse määritellä työn suorittamisen ajan ja paikan. Joustotyöajassa viikoittainen säännöllinen työaika saa olla keskimäärin enintään 48 tuntia neljä kuukauden ajanjakson aikana.

- Joustotyöajan käyttäminen edellyttää erillistä sopimusta ja se soveltuu lähinnä toiminnanjohtajien tai valmennuspäälliköiden työsuhteisiin. On hyvä ymmärtää työsopimuksen ja joustotyöaikaa koskevan sopimuksen erot. Joustotyöaikaa koskevan sopimuksen irtisanomiseen ei tarvita erityistä perustetta, toteaa illan asiantuntija Legistumin asianajaja ja osakas Teppo Laine (kuvassa).

- Lisäksi uudessa laissa on lisätty liukuvaan työaikaan liittyviä mahdollisuuksia, esimerkiksi päivittäinen liukuma-aika kasvaa kolmesta tunnista neljään ja liukuma voidaan sijoittaa myös ilta-aikaan, lisää Laine.

Työaikapankki tulee uutena asiana lakiin. Työaikapankilla tarkoitetaan työaikaa (lisä- ja ylityötunnit, liukuvan työajan työtunnit), ansaittuja vapaita ja vapaa-ajaksi muutettuja etuuksia voidaan säästää ja pitää myöhemmin vapaana. Työaikapankista pitää sopia työantajan ja työntekijöiden välillä.

- Seuroilta on tullut kyselyitä vuoden 2018 lakimuutoksesta vaihtelevasta työajasta. Ajattelimme, että on hyvä nostaa asia jälleen esille asiantuntijan johdolla ja tähän tuleva Seura-Akatemia antoi loistavan tilaisuuden. Lakimuutoshan edellytti työnantajia päivittämään osa-aikaisten työntekijöiden työsopimuksia, sanoo ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Kari Ekman.

Seura-Akatemia: Työsopimukset ja työaikalain uudistukset 16.9.

- Seura-Akatemiassa keskitytään käytännönläheisesti muun muassa siihen, miten uuden lain tuomat muutokset tulee ottaa huomioon työsopimuksissa. Lainsäätäjä on antanut nyt mahdollisuuden käyttää joustavaa työaikaa ja kerryttää työaikaa työaikapankkiin. Illan aikana tarkastellaan joutotyöaikaa ja sen eroa perustyösopimukseen sekä pohdimme, miten seuroissa voidaan hyödyntää työaikapankkia, kertoo Laine.

Ilmoittautumisen yhteydessä kannattaa lähettää Laineelle aiheeseen liittyviä kysymyksiä, jotka askarruttavat seurassanne. Kysymykset käsitellään nimettöminä ja ilman seuratietoja.

Seura-Akatemia järjestetään Olympiastadionilla keskiviikkona 16.9. klo 18.00–21.00. Tilaisuuden hinta on 60 euroa/osallistuja. ESLUn jäsenten kannattaa hyödyntää jäsenetu: kaksi osallistujaa yhden hinnalla. Ilmoittaudu mukaan ESLUn tapahtumakalenterista.

Juttu julkaistu aiemmin Etelätuulessa 2/2020.

 

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija