Valikko 8 / 2021

Urheilutyönantajat: Rajoituksia purettava, jotta työpaikat pelastuvat

Urheilutyönantajat ry on huolissaan koronarajoitusten elinkeino- ja työllisyyspoliittisista vaikutuksista urheilualalle. Koronapandemian vaikutukset urheiluun elinkeinona ovat olleet huomattavat. Erityisen paljon haasteita alalle aiheuttaa rajoitustoimenpiteiden vaikea ennustettavuus.

– Koronarajoitukset ovat selvästi heikentäneet urheilua työllistävänä elinkeinona. Niin työntekijöillä kuin työnantajilla on suuri huoli lähitulevaisuudesta, sanoo Urheilutyönantajien hallituksen puheenjohtaja, Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen

Urheiluseurat ja -järjestöt, liikunta-alan yritykset sekä kuntien liikuntatoimet työllistävät vuosittain yhteensä yli 23 000 henkilötyövuoden edestä. Kesäkuussa julkaistun Olympiakomitean seurakyselyn tulokset osoittavat, että seurojen tulot ovat laskeneet vuodesta 2019 keskimäärin lähes viidenneksen. Kun rajoitukset ovat vieneet seuroilta suuren osan tuloja pois, sopeutustoimina työntekijöitä on jouduttu lomauttamaan ja jopa irtisanomaan. 

– Tempoilevat rajoitukset ja epätietoisuus tulevasta iskee jatkuvasti urheilualan toimijoihin. Kovimman iskun ovat ottaneet vastaan seurat. Helpotusta ei ole vieläkään näkyvissä, vaan syksyyn liittyy huomattavan paljon epävarmuustekijöitä niin perustoiminnan kuin tapahtumajärjestämisen osalta, Urheilutyönantajien hallituksen jäsen, Jääkiekkoliiton talousjohtaja Jaakko Luumi toteaa. 

– Korona-avustuksista on ollut osittaista apua osalle seuroista, mutta monet seurat eivät ole niitä saaneet eivätkä avustukset ole kattaneet täysin menetyksiä.  

Euroopan komission teettämässä selvityksessä arvioitiin, että urheiluun liittyvä työllisyys oli vuonna 2020 Suomessa noin 12-15 prosenttia pienempi verrattuna tilanteeseen, jossa koronapandemiaa ei olisi. Kokonaisuutena Suomessa koronapandemian taloudelliset vaikutukset urheilulle olivat arviolta lähes puoli miljardia euroa pelkästään viime vuoden osalta. 

– Jatkuva epävarmuus syö työntekijöiden jaksamista ja motivaatiota, kun erityisjärjestelyjen loppumisesta ei ole tietoa. Samalla on yhteinen huoli harrastajien ja vapaaehtoistoimijoiden palaamisesta seuroihin. On myös hyvä muistaa, että seurat työllistävät paljon etenkin nuoria, ja monelle seura on ensimmäinen työ- tai harjoittelupaikka, muistuttaa Salonen. 

– Jotta urheilun ja siihen liittyvien työpaikkojen tulevaisuus voidaan turvata, valtioneuvoston tulee laatia ripeästi johdonmukainen suunnitelma rajoitusten purkamisesta, Salonen vaatii. 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mikko Salonen, Suomen Olympiakomitea, puh. 040 5410 295 

Urheilutyönantajat ry on työnantajayhdistys, joka valvoo liikunnan ja urheilun työnantajien yhteisiä etuja, edistää heidän yhteistoimintaansa ja järjestäytymistään sekä toimii jäsentensä ja heidän työntekijöidensä välisten suhteiden järjestämiseksi. 

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen.

Lähde: Urheilutyönantajat, tiedote 31.8.2021
Kuvituskuva: PixaBay